Ποιοι είμαστε

Η PRIORITY ΑΕ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση στην ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην υγεία και ασφάλεια, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναπτύξαμε τα τελευταία 10 χρόνια τις υπηρεσίες στη διακυβέρνηση πληροφορικής: στην ασφάλεια πληροφοριών, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITSM) και στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι αντλώντας εμπειρίες από τα 4000 έργα μας διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Οι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν τη βελτίωση της εταιρείας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα.

 

Ιστορικό

1991: Ο θεμελιωτής της PRIORITY Κωνσταντίνος Αναστασάκης ολοκληρώνει μία από τις 3 πρώτες πιστοποιήσεις ISO 9001 στη χώρα μας.
1995:   Ιδρύεται η PRIORITY.
1998:   Αναλαμβάνουμε την πρώτη πιστοποίηση HACCP σε βιομηχανία τροφίμων.
1999: Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο πιστοποίησης CE Mark. 
2000:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη περιβαλλοντική πιστοποίηση EMAS σε χημική βιομηχανία, που διενεργείται από ξένους επιθεωρητές. 
2001:   Η PRIORITY μετατρέπεται σε Α.Ε.
2002:  Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΕΣΥΔ ολοκληρώνουμε την πρώτη διαπίστευση εργαστηρίου κατά ΕΝ 45001, πρόδρομο του ISO 17025, σε χημικό εργαστήριο.
2005:  Εγκαθιστούμε το πρώτο λογισμικό αυτοματοποίησης των διοικητικών διαδικασιών ISO, την αρχική έκδοση του σημερινού eQualSuite. Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001.
2006:  Ολοκληρώνουμε το πρώτο 5ημερο σεμινάριο IRCA επικεφαλής επιθεωρητών σε στελέχη επιχειρήσεων.
2008:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ISO 27001 σε μονάδα υγείας, που διενεργείται από ξένους επιθεωρητές.
2010:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ISO 20000 στον τραπεζικό κλάδο, που διενεργείται από ξένους επιθεωρητές.
2011:  Διαθέτουμε στην αγορά την νέα έκδοση του eQualSuite σε περιβάλλον Μicrosoft .ΝΕΤ.
2012:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ISO 22301, χρονιά που εκδόθηκε και το πρότυπο. Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο μας στο εξωτερικό (Πορτογαλία), στον κλάδο πληροφορικής με αντικείμενο το IT Service Management και το ISO 20000. 
2013:  Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο πιστοποίησης ISO 14064 για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και ολοκληρώνουμε το πρώτο έργο ISO 50001. Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο προετοιμασίας Temos σε μεγάλη μονάδα υγείας.
2014: Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ΕΝ 15224 στην Ελλάδα και αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο πιστοποίησης ISCC. Αναλαμβάνουμε την αποκλειστική αντιπροσώπευση του BCMI, ενός από τα 3 μεγαλύτερα ινστιτούτα επιχειρηματικής συνέχειας στον κόσμο και πιστοποιούμε τους πρώτους business continuity experts στην Ελλάδα. Ολοκληρώνουμε το πρώτο ISO 28007.
2016: Αναπτύσσουμε απολογισμούς εταιρικής ευθύνης και κώδικες ηθικής και δεοντολογίας σε μεγάλους οργανισμούς.
Υλοποιούμε τα πρώτα έργα στο ISO 37001 κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
Ολοκληρώνουμε τα πρώτα σημαντικά έργα GDPR σε οργανισμούς με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων.
2017: Με 50 και πλέον στελέχη, συνεχίζουμε με πολλά ακόμα έργα συμμόρφωσης βάσει του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα - GDPR.

 

Στελέχη

 • Εμμανουήλ Αλβίζος
  Resilience & Data Governance, Manager

  Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc Οργάνωσης & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, PhD Operations Management & Strategy, Warwick Business School. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υπηρεσιών Πληροφορικής και ειδικεύεται στη Διαχείριση Ρίσκου, την Επιχειρησιακή Συνέχεια και τη Διαχείριση Κρίσεων. Πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCCLA).

 • Δημήτρης Αμπαζής
  Sales, Business Solution Manager

  Πτυχιούχος Μηχανικής στα Ηλεκτρονικά και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και κάτοχος M.Sc. στην Διαχείριση Τεχνολογίας Πληροφορικής, University of Wales. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για Διαγωνισμούς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Διαθέτει πιστοποίηση Information Technology Service Management System (ITSM) Auditor / Lead Auditor (In Accordance with ISO/IEC 20000-1:2011).

 • Άγγελος Αναστασάκης
  Technology, Junior Software Developer

  Software Developer από το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμπλέκεται ενεργά σε έργα ανάπτυξης λογισμικού της PRIORITY, καθώς και στην υποστήριξη του λογισμικού eQualSuite που έχει αναπτύξει η εταιρεία για την αυτοματοποίηση των Διαδικασιών ISO.

 • Λευτέρης Αναστασάκης
  Senior Sales Director

  Χημικός ΕΚΠΑ, MBA στα Οικονομικά. Εργάστηκε 27 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παραγωγής και στο επιτελικό κέντρο των εταιριών, στους τομείς του HR και της προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετέχει σε ΔΣ δημοσίων οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer) για θέματα του κανονισμού GDPR.

 • Παναγιώτης Αναστασάκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

  Ιδρυτής της εταιρείας PRIORITY από το 1995. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης επιχειρήσεων.

 • Στέλιος Αντωνιάδης
  Software Solutions, Consultant

  Μηχανικός υπολογιστών και δικτύων με μακρά εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του λογισμικού eQualSuite που έχει αναπτύξει η PRIORITY για την αυτοματοποίηση των Διαδικασιών ISO.

 • Γιάννης Βάρκας
  Technology, Manager

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΔΠΘ. Εξειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό  τεχνολογιών πληροφορικής (IT), στον σχεδιασμό και ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων και προμήθειας συστημάτων ΙΤ, στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και στη διαχείριση έργων πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένος DPO Executive, ISO 27001 Lead Auditor και Cisco Certified Network Administrator (CCNA).

 • Ανδρέας Βενιέρης
  Technology,
  Senior Consultant

  Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πιστοποιημένος DPO και έχει εμπειρία πάνω από 15 χρόνια στη διαχείριση, διακυβέρνηση και υλοποίηση έργων Πληροφορικής καθώς και στην ολοκληρωμένη ασφάλεια Πληροφοριών Συστημάτων.

 • Λία Βίγλα
  Financial, Accounting Officer

  Απόφοιτη του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση τη “Δημόσια Οικονομική” του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” με κατεύθυνση την “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία σε λογιστικά και φοροτεχνικά  θέματα έχοντας εργαστεί σε πολυεθνικό όμιλο εταιρειών.

 • Γιώργος Γεωργατζής
  Marketing Director

  Έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με εξαιρετική τεχνογνωσία στο μάρκετινγκ και τα παραδοσιακά / ψηφιακά μέσα, με βάση τόσο τη δημοσιογραφική του καριέρα όσο και τις θέσεις που κατείχε ως Επικεφαλής Γραφείου Τύπου / Social Media Strategist. Έχει διαχειριστεί και ενισχύει την ψηφιακή παρουσία ενός χαρτοφυλακίου πελατών που εκτείνεται από μεγάλες εταιρείες και μάρκες έως μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη δημοσιογραφία, την τεχνολογία, τις δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ και τα Social Media. 

 • Ελευθερία Γεωργιάδου
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc στην Παραγωγή και Διαχείρισης Ενέργειας από το ΕΜΠ και ΜΒΑ από το ALBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική και στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς και κλάδους δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με ειδίκευση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι πιστοποιημένη DPO και BCCP.

 • Αλέξανδρος Γιαννακούρος
  Technology, Consultant

  Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, κάτοχος MSc στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό ΕΚΠΑ. Από το 1997 εργάζεται σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συμμετέχοντας σε όλο τον κύκλο υλοποίησης έργων (συμβουλευτική, σχεδιασμός, πωλήσεις, PM, υλοποίηση, υποστήριξη και εκπαίδευση). Ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες και έχει πιστοποιήσεις CCNA, CCVA, και CEFFS.

 • Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας
  Senior Technical Director

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, με MSc in Advanced Computing, Imperial College UK. Είναι εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύνθετων Συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφορικής, τη διαχείριση και την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών.

 • Γιώργος Γούλας
  Business Consulting,
  Manager

  Γεωπόνος Ζωοτέχνης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στη Διαχείριση Ποιότητας, University of Paisley, UK. Εξειδικευμένος σύμβουλος στην ασφάλεια τροφίμων, έχοντας υλοποιήσει πλήθος έργων. Mέλος του μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Γεωργία Δεσινιώτη
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος Master in Business Administration-specialization track: International Management του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα οργάνωσης υποστηρικτικών λειτουργιών μικρομεσαίων και start-up επιχειρήσεων.

 • Χρήστος Ζαγγανάς
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣΑ. Απόφοιτος του University of Essex, κάτοχος LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και Άυλων Αγαθών από την νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Είχε συμμετοχή σε πλειάδα έργων συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων Δικαίου προστασίας δεδομένων, Δικαίου τεχνολογιών, Εμπορικού, και Εταιρικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

 • Σοφία Καρακασίδη
  Sales, Sales Executive

  Απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 • Λιάνα Καρούση
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και  κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως Οικονομικός Πιστοποιητής στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 ως Lead Auditor (IRCA Certified) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

   

 • Ελισάβετ Κομνηνού
  Resilience & Data Governance, Senior Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει μπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων στους τομείς της ενέργειας, της αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων και των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

 • Αχιλλέας Κωνσταντινίδης
  Resilience & Data Governance, Senior Consultant

  Μαθηματικός Α.Π.Θ., MBA στο Ο.Π.Α. Εργάστηκε 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης κυρίως στους κλάδους της Αυτοκινητοβιομηχανίας και των Ασφαλειών, με έμφαση στην Πληροφορική, στα Συστήματα Διαχείρισης και στη Διαχείριση Κινδύνων, ενώ έχει εκτελέσει καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε Όμιλο Εταιρειών. Διαθέτει πιστοποιήσεις για τα ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001. Είναι  πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και διεθνώς πιστοποιημένος σε ασφαλιστικά θέματα.

 • Μαίρη Κωνσταντινίδη
  Sales, Sales Assistant

  Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες πληροφορικής σε θέσεις υποστήριξης πωλήσεων, marketing και εξυπηρέτησης πελατών.

   

 • Εύη Κοντούλη
  Software Solutions, Senior Business Analyst

  Απόφοιτη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδικότητα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Western International University του Λονδίνου. Υπήρξε επικεφαλής σχεδίασης και ανάπτυξης για λογισμικά στον τομέα Υγείας, στον Ξενοδοχειακό και στον Τραπεζικό Τομέα. Εργάζεται πάνω από 25 έτη σε μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής σε επιτελικές θέσεις.

 • Μάρω Μανδαλενάκη
  Technology, Consultant

  Πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κατεύθυνση τις Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας. Εργάστηκε επί 5 έτη στον τραπεζικό τομέα. Εξειδικεύεται σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης καθώς και υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών.

 • Πένυ Μακραντώνη
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Πτυχιούχος Φυσικός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κάτοχος ΜΔΕ στην Φυσική Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ και ΜΔΕ στην Αεροπορία και Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας (ENAC). Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση διεθνών έργων, μεγάλης κλίμακας, στην αεροπορική βιομηχανία στην Γαλλία καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 • Βασίλης Μανιφάβας
  Business Consulting,
  Senior Consultant

  Χημικός Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία στη χημική ανάλυση τροφίμων (Κ.ΒΙ.Ε.Σ.). Ειδικευμένος στη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και στην ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σε βιομηχανίες τροφίμων και σε χώρους μαζικής εστίασης. Μέλος του γενικού μητρώου εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Νίκος Μαργαρίτης
  Business Consulting, Consultant

  Διπλωματούχος χημικός μηχανικός Ε.Μ.Π. (Β.Sc.) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ε.Μ.Π. (M.Sc.), στην περιβαλλοντική μηχανική. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι εξειδικευμένος στη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων με έμφαση στο περιβάλλον και την υγιεινή & ασφάλεια.

   

 • Νίκη Μαυροπούλου
  Resilience & Data Governance, Senior Consultant

  Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος του MBA Τεχνο-οικονομικά Συστήματα, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως σύμβουλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με εξειδίκευση στις έξυπνες τεχνολογίες (wireless sensors, RFID, εφαρμογές κινητών κτλ.). Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση έργων Lean and Six Sigma στη βιομηχανία.

 • Βασιλική Μητροπούλου
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Εξειδικεύεται σε θέματα Βιομηχανικής Διοίκησης, Επιχειρησιακής Έρευνας, Γνωστικής Εργονομίας και κυρίως στην εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμού υπηρεσιών.

 • Βίκυ Μητροπούλου
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Διπλωματούχος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Γεωφυσική & την Σεισμολογία. Έχει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Τομέα των Τεχνικών Έργων αλλά και της Εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

 • Χριστίνα Μπαμπασανίδη
  Technology, Senior Consultant

  Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εξειδικεύεται σε θέματα Υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Έχει ερευνητική δραστηριότητα στο mobile banking και στο cloud computing. Διαθέτει εμπειρία σε έργα Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO/IEC 27001 ως Lead Auditor (IRCA registered).

 • Σουζάνα Μπότση
  Sales, Account Manager

  Διαθέτει πτυχίο στο Corporate Law, Economics and Management, College de Leins (Université de Paris-Sud). Διαθέτει πάνω από 25 έτη εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων διαγωνισμών και συμβάσεων. Υπήρξε επικεφαλής για την υποβολή πλήθους προτάσεων στα πλαίσια συμμετοχής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα καινοτομίας, για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

 • Λίλη Μυλωνά
  Sales, Sales Manager

  Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.

 • Μαρία Μωραγιάννη
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Δικηγόρος, Μέλος ΔΣΑ. Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, τη Διαμεσολάβηση, τη Διαιτησία και το Δίκαιο της Ενέργειας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς του Εμπορικού, Αστικού Δικαίου καθώς και στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Είναι μέλος του International Chamber of Commerce (ICC) Hellas και της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία.

 • Σπύρος Μώρος
  Technology, Senior Consultant

  Κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Sunderland. Διευρυμένη και πολυεπίπεδη εμπειρία 20 και πλέον ετών, σε θέσεις ευθύνης ιδιωτικών επιχειρήσεων, με εξειδίκευση τόσο στη διαχείριση έργων Πληροφορικής (small/large scale projects), όσο και σε πολιτικές ποιότητας και ασφάλειας.

 • Μαίρη Νεοφύτου
  Financial, Collection Officer

  Απόφοιτη ιδιωτικής σχολής Η/Υ. Ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας επί 14 συναπτά έτη. Εργάστηκε ως γραμματέας διεύθυνσης για περισσότερα από 10 έτη. Από το 2006 είναι υπεύθυνη παρακολούθησης των πληρωμών και του ταμείου της εταιρείας.

 • Λευτέρης Νταντούμης
  Resilience & Data Governance, Manager

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, με MSc στην Μικροηλεκτρονική από το ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει εμπειρία ως IT Systems Administrator και Υπεύθυνος Ποιότητας. Εξειδικεύεται σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης καθώς και υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών.

 • Σωτηρία Μπούζα
  Administration, Training Officer

  Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και στη διοίκηση επιχειρήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης ικανοτήτων, του event planning και των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 • Δημήτρης Ξερνός
  Technology, Manager

  Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, ΜSc Electronics and Telecommunications ΕΚΠΑ και κάτοχος MBA από  την Hellenic Business Association. 15ετή εμπειρία σε έργα ασφάλειας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Implementer.

 • Γιώργος Παπαδόπουλος
  Administrative Director

  Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Food Quality Management, Wageningen University and Research Center, Ολλανδία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας.

 • Μπάμπης Παπαλελούδης
  Resilience & Data Governance, Consultant

  Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα management consulting στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στη στρατηγική αναδιοργάνωση οργανισμών και στην αποτύπωση και ανασχεδιασμό διαδικασιών. Eίναι πιστοποιημένος BCCS, DPO Executive, ISO 27001 Lead Auditor.

 • Γιάννης Παπλωματάς
  Business Consulting, Director

  Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων ISO. Έχει διενεργήσει περισσότερες από 300 επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Υπήρξε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας για περισσότερα από 10 έτη σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα τροφίμων.

 • Σοφία Πέππα
  Business Consulting, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική από το Lund University. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και διεθνών έργων στους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

 • Φαίνη Ράνιου
  Business Consulting, Consultant

  Απόφοιτη του τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει εμπειρία στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σε σημεία παραγωγής και πώλησης τροφίμων και στην παροχή οδηγιών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Κατέχει τον τίτλο του Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Φάνης Σκλήρης
  Sales, Sales Assistant

  Απόφοιτος του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές MSc in International Business Management από το Alba Graduate Business School. Διαθέτει εμπειρία σε τμήματα marketing και πωλήσεων μεγάλων επιχειρήσεων, με έμφαση στην εκτέλεση προωθητικών ενεργειών και στην B2B, B2C εξυπηρέτηση πελάτων.

 • Χριστίνα Σκονδρογιάννη
  Technology, Consultant

  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ και κάτοχος MPhil in Engineering for Sustainable Development από το University of Cambridge, με σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις. Ειδικεύεται σε θέματα ανασχεδιασμού διαδικασιών προωθώντας τη χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και την υιοθέτηση πρακτικών βέλτιστης επίδοσης.

 • Γιώτα Σοφιανού
  Technology, Consultant

  Απόφοιτη του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση την Ασφάλεια Πληροφοριών. Ειδικεύεται σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων.

 • Άννα Σπανογιάννη
  Sales, Sales Assistant

  Απόφοιτη Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης, αλλά και στη χρήση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Γιώργος Σπυριδάκης
  Technology, Consultant

  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ανάπτυξης και υποστήριξης δικτύου, καθώς και εγκατάστασης και υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών λύσεων σε εταιρικούς πελάτες.

 • Δημήτρης Στασινόπουλος
  Resilience & Data Governance, Director

  Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος ΜΒΑ από το ALBA. Εξειδικευμένος σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής-ITSM, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς και στη συμμόρφωση οργανισμών με τo GDPR. Είναι πιστοποιημένος σε ITIL® Foundation & ITIL® Intermediate, PRINCE2® Foundation, Business Continuity Certified Specialist (BCCS) & Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA). Πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων ITIL4 Foundation και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 • Τρύφων Στρουσόπουλος
  Business Consulting, Senior Consultant

  Πτυχιούχος Χειρουργός Οδοντίατρος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εκπαιδευθεί σε θέματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε μονάδες υγείας.

 • Αλέξανδρος Τηγανίτας
  Business Consulting, Consultant

  Επιστήμων Τροφίμων, απόφοιτος του ΓΠΑ, με MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ και ΕΜΒΑ στο ΟΠΑ. Στέλεχος στη Βιομηχανία Τροφίμων με εξειδίκευση στις κατηγορίες FMCG και HoReCa. Πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και οργάνωση τμημάτων διασφάλισης ποιότητας. Μέλος του μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Αλεξάνδρα Τσοβίλη
  Administration, Administrative Assistant

  Κοινωνιολόγος, Απόφοιτη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάτοχος ΠΜΣ στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης γραφείου και εξυπηρέτησης πελατών.

 • Χαράλαμπος Τσουκούλογλου
  Accounting Assistant

  Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου στην “Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική”. 

 • Εβίνα Χαλδαίου
  Sales, Sales Assistant

  Απόφοιτη τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 • Αντώνης Χατζηπαντελή
  Cyprus Business Development Director

  Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον. Πιστοποιημένος επαγγελματίας στο digital marketing με αποδεδειγμένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία FMCG με εξειδίκευση στο στρατηγικό μάρκετινγκ και τη διαχείριση των πωλήσεων για πολυεθνικά brands.

Back to top