Οι Πιστοποιήσεις σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ως βήμα υιοθέτησης ESG κριτηρίων και βελτίωσης της επίδοσης των εταιρειών

Περισσότερα

Βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις (Ν 4808/2021)

Περισσότερα

eQualSuite: το πρώτο ελληνικό GRC λογισμικό

Περισσότερα

Vendor and Supply Chain Resilience: Αξιολόγηση εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτίμηση κινδύνων και διασφάλιση ανθεκτικότητας

Περισσότερα
ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ

Υπηρεσία Phishing Simulation Training από την PRIORITY

Aναπτυξιακός Nόμος 4399/16 - το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων

ISO 37301 - Το νέο πρότυπο για την κανονιστική συμμόρφωση

Workshop «ESG Κριτήρια: Επένδυση στη βιωσιμότητα στην πράξη» στις 28/1 από την PRIORITY

Έχετε κάποια απορία;