Ποιοι είμαστε

Η PRIORITY ΑΕ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση στην ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην υγεία και ασφάλεια, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναπτύξαμε τα τελευταία 10 χρόνια τις υπηρεσίες στη διακυβέρνηση πληροφορικής: στην ασφάλεια πληροφοριών, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITSM) και στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι αντλώντας εμπειρίες από τα 2000 έργα μας διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Οι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν τη βελτίωση της εταιρείας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα.

 

Ιστορικό

1991: Ο θεμελιωτής της PRIORITY Κωνσταντίνος Αναστασάκης ολοκληρώνει μία από τις 3 πρώτες πιστοποιήσεις ISO 9001 στη χώρα μας.
1995:   Ιδρύεται η PRIORITY.
1998:   Αναλαμβάνουμε την πρώτη πιστοποίηση HACCP σε βιομηχανία τροφίμων.
1999: Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο πιστοποίησης CE Mark. 
2000:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη περιβαλλοντική πιστοποίηση EMAS σε χημική βιομηχανία, που διενεργείται από ξένους επιθεωρητές. 
2001:   Η PRIORITY μετατρέπεται σε Α.Ε.
2002:  Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΕΣΥΔ ολοκληρώνουμε την πρώτη διαπίστευση εργαστηρίου κατά ΕΝ 45001, πρόδρομο του ISO 17025, σε χημικό εργαστήριο.
2005:  Εγκαθιστούμε το πρώτο λογισμικό αυτοματοποίησης των διοικητικών διαδικασιών ISO, την αρχική έκδοση του σημερινού eQualSuite. Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001.
2006:  Ολοκληρώνουμε το πρώτο 5ημερο σεμινάριο IRCA επικεφαλής επιθεωρητών σε στελέχη επιχειρήσεων.
2008:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ISO 27001 σε μονάδα υγείας, που διενεργείται από ξένους επιθεωρητές.
2010:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ISO 20000 στον τραπεζικό κλάδο, που διενεργείται από ξένους επιθεωρητές.
2011:  Διαθέτουμε στην αγορά την νέα έκδοση του eQualSuite σε περιβάλλον Μicrosoft .ΝΕΤ.
2012:  Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ISO 22301, χρονιά που εκδόθηκε και το πρότυπο. Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο μας στο εξωτερικό (Πορτογαλία), στον κλάδο πληροφορικής με αντικείμενο το IT Service Management και το ISO 20000. 
2013:  Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο πιστοποίησης ISO 14064 για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και ολοκληρώνουμε το πρώτο έργο ISO 50001. Αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο προετοιμασίας Temos σε μεγάλη μονάδα υγείας.
2014: Ολοκληρώνουμε την πρώτη πιστοποίηση ΕΝ 15224 στην Ελλάδα και αναλαμβάνουμε το πρώτο έργο πιστοποίησης ISCC. Αναλαμβάνουμε την αποκλειστική αντιπροσώπευση του BCMI, ενός από τα 3 μεγαλύτερα ινστιτούτα επιχειρηματικής συνέχειας στον κόσμο και πιστοποιούμε τους πρώτους business continuity experts στην Ελλάδα. Ολοκληρώνουμε το πρώτο ISO 28007.
2016: Αναπτύσσουμε απολογισμούς εταιρικής ευθύνης και κώδικες ηθικής και δεοντολογίας σε μεγάλους οργανισμούς.
Υλοποιούμε τα πρώτα έργα στο ISO 37001 κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
Ολοκληρώνουμε τα πρώτα σημαντικά έργα GDPR σε οργανισμούς με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων.
2017: Με 50 και πλέον στελέχη, συνεχίζουμε με πολλά ακόμα έργα συμμόρφωσης βάσει του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα - GDPR.

 

Στελέχη

 • Παναγιώτης Αναστασάκης
  Διευθύνων Σύμβουλος

  Ιδρυτής της εταιρείας PRIORITY από το 1995. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης επιχειρήσεων.

 • Λευτέρης Αναστασάκης
  Αντιπρόεδρος

  Χημικός ΕΚΠΑ, MBA στα Οικονομικά. Εργάστηκε 27 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παραγωγής και στο επιτελικό κέντρο των εταιριών, στους τομείς του HR και της προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετέχει σε ΔΣ δημοσίων οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer) για θέματα του κανονισμού GDPR.

 • Μιράντα Αγριόμαλλου
  Εμπορική Διεύθυνση, Sales Assistant

  Πτυχιούχος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

 • Εμμανουήλ Αλβίζος
  IT Governance,
  Senior Consultant

  Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc Οργάνωσης & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, PhD Operations Management & Strategy, Warwick Business School. Ειδικευμένος στην διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών με συμμετοχή σε ποικίλα έργα αναδιάρθρωσης/βελτίωσης διαδικασιών.

 • Στέλιος Αντωνιάδης
  Διεύθυνση Πληροφορικής, Software Consultant

  Μηχανικός υπολογιστών και δικτύων με μακρά εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του λογισμικού eQualSuite που έχει αναπτύξει η PRIORITY για την αυτοματοποίηση των Διαδικασιών ISO.

 • Γιάννης Βάρκας
  IT Governance,
  Senior Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΔΠΘ. Εξειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό  τεχνολογιών πληροφορικής (IT), στον σχεδιασμό και ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων και προμήθειας συστημάτων ΙΤ, στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και στη διαχείριση έργων πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένος DPO Executive, ISO 27001 Lead Auditor και Cisco Certified Network Administrator (CCNA).

 • Ανδρέας Βενιέρης
  IT Governance, Consultant

  Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πιστοποιημένος DPO και έχει εμπειρία πάνω από 15 χρόνια στη διαχείριση, διακυβέρνηση και υλοποίηση έργων Πληροφορικής καθώς και στην ολοκληρωμένη ασφάλεια Πληροφοριών Συστημάτων.

 • Ελευθερία Γεωργιάδου
  IT Governance, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc στην Παραγωγή και Διαχείρισης Ενέργειας ΕΜΠ και φοιτήτρια ΜΒΑ στο ALBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία
  στην συμβουλευτική και στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς και κλάδους δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με ειδίκευση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Κώστας Γιαννόπουλος
  IT Governance, Senior Consultant

  Πιστοποιημένος DPO, με σπουδές Στατιστικής & Πληροφορικής (BSc) και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Ξεκίνησε την 25-ετή επαγγελματική του σταδιοδρομία σε έναν εκ των BIG-4 διεθνών συμβουλευτικών οίκων και ανέπτυξε τη μακρόχρονη εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκησης Ποιότητας, Εταιρικής Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

 • Kαλλιόπη Γιαννοπούλου
  IT Governance, Consultant

  Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων από ΕΜΠ & Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πιστοποιημένη επιθεωρήτρια για τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, ISO 27001. Επίσης είναι πιστοποιημένη ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Διαθέτει 10-ετή εμπειρία σε θέματα Ποιότητας, Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών και διοίκησης επιχειρήσεων.

 • Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας
  IT Governance, Director

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, με MSc in Advanced Computing, Imperial College UK. Είναι εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύνθετων Συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφορικής, τη διαχείριση και την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών.

 • Γιώργος Γούλας
  Business Consulting,
  Senior Consultant

  Γεωπόνος Ζωοτέχνης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στη Διαχείριση Ποιότητας, University of Paisley, UK. Εξειδικευμένος σύμβουλος στην ασφάλεια τροφίμων, έχοντας υλοποιήσει πλήθος έργων. Mέλος του μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Γεωργία Δεσινιώτη
  IT Governance, Consultant

  Απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος Master in Business Administration-specialization track: International Management του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα οργάνωσης υποστηρικτικών λειτουργιών μικρομεσαίων και start-up επιχειρήσεων.

 • Σοφία Καρακασίδη
  Εμπορική Διεύθυνση,
  Sales Assistant

  Απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 • Κλειώ Καραμούζη
  IT Governance, Consultant

  Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμμετοχή σε αρκετά προγράμματα και διαγωνισμούς επιχειρηματολογίας. Έχει ερευνητική εμπειρία που αφορά την δημιουργία αντικαρκινικών φαρμάκων για την χρήση τους στη φωτοδυναμική θεραπεία του καρκίνου.

   

 • Λιάνα Καρούση
  IT Governance, Consultant

  Απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και  κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως Οικονομικός Πιστοποιητής στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 ως Lead Auditor (IRCA Certified) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

   

 • Θωμάς Κατσαρός
  IT Governance, Consultant

  Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ, MSc Πληροφορική στην Ιατρική και MSc Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως IT Systems Administrator και διαχειριστής περιστατικών ασφάλειας δεκάδων χιλιάδων χρηστών σε υπολογιστικές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα στην υγεία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατέχει πιστοποίηση ISO 27001 Lead Auditor (IRCA).

 • Ελισάβετ Κομνηνού
  IT Governance, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει μπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων στους τομείς της ενέργειας, της αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων και των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

 • Μαίρη Κωνσταντινίδη
  Εμπορική Διεύθυνση,
  Sales Assistant

  Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες πληροφορικής σε θέσεις υποστήριξης πωλήσεων, marketing και εξυπηρέτησης πελατών.

   

 • Πένυ Μακραντώνη
  IT Governance, Consultant

  Πτυχιούχος Φυσικός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κάτοχος ΜΔΕ στην Φυσική Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ και ΜΔΕ στην Αεροπορία και Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας (ENAC). Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση διεθνών έργων, μεγάλης κλίμακας, στην αεροπορική βιομηχανία στην Γαλλία καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 • Βασίλης Μανιφάβας
  Business Consulting,
  Senior Consultant

  Χημικός Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία στη χημική ανάλυση τροφίμων (Κ.ΒΙ.Ε.Σ.). Ειδικευμένος στη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και στην ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σε βιομηχανίες τροφίμων και σε χώρους μαζικής εστίασης. Μέλος του γενικού μητρώου εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Νίκος Μαργαρίτης
  Business Consulting, Consultant

  Διπλωματούχος χημικός μηχανικός Ε.Μ.Π. (Β.Sc.) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ε.Μ.Π. (M.Sc.), στην περιβαλλοντική μηχανική. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι εξειδικευμένος στη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων με έμφαση στο περιβάλλον και την υγιεινή & ασφάλεια.

   

 • Νικήτας Μασούρας
  IT Governance, Consultant

  BSc in Maritime Science, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και International ΜΒΑ, ΑΣΟΕΕ, με εξειδίκευση στο E-commerce. Πολυετής εμπειρία σε Ελλάδα κι εξωτερικό, σε Contract, Account, και Project management στο Ναυτιλιακό κλάδο και στον κλάδο των Market Research/Business Analytics. Διαθέτει εμπειρία σε Business Process Reengineering έργα και ISO Internal Audits. Πιστοποιημένος PRINCE2 Practitioner.

 • Κατερίνα Ματσάκου
  IT Governance, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, με MSc στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή. Διαθέτει εμπειρία ως IT Systems Administrator, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής, στην ανάλυση και υποστήριξη εφαρμογών ERP και λειτουργικών διαδικασιών πληροφορικής.

 • Νίκη Μαυροπούλου
  IT Governance, Consultant

  Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος του MBA Τεχνο-οικονομικά Συστήματα, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως σύμβουλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με εξειδίκευση στις έξυπνες τεχνολογίες (wireless sensors, RFID, εφαρμογές κινητών κτλ.). Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση έργων Lean and Six Sigma στη βιομηχανία.

 • Βασιλική Μητροπούλου
  IT Governance, Consultant

  Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Εξειδικεύεται σε θέματα Βιομηχανικής Διοίκησης, Επιχειρησιακής Έρευνας, Γνωστικής Εργονομίας και κυρίως στην εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμού υπηρεσιών.

 • Βίκυ Μητροπούλου
  IT Governance, Consultant

  Διπλωματούχος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Γεωφυσική & την Σεισμολογία. Έχει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Τομέα των Τεχνικών Έργων αλλά και της Εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

 • Σωτηρία Μπούζα
  IT Governance, Consultant

  Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και στη διοίκηση επιχειρήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης ικανοτήτων, του event planning και των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 • Χριστίνα Μπαμπασανίδη
  IT Governance, Consultant

  Απόφοιτη του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου Αθηνών. Εξειδικεύεται σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης καθώς και υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών. Έχει ερευνητική δραστηριότητα στο mobile banking και cloud computing adoption.

 • Σουζάνα Μπότση
  Εμπορική Διεύθυνση, Account Manager

  Διαθέτει πτυχίο στο Corporate Law, Economics and Management, College de Leins (Université de Paris-Sud). Διαθέτει πάνω από 25 έτη εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων διαγωνισμών και συμβάσεων. Υπήρξε επικεφαλής για την υποβολή πλήθους προτάσεων στα πλαίσια συμμετοχής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα καινοτομίας, για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

 • Λίλη Μυλωνά
  Εμπορική Διεύθυνση,
  Marketing Manager

  Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.

 • Μαίρη Νεοφύτου
  Λογιστήριο, Manager

  Απόφοιτη ιδιωτικής σχολής Η/Υ. Ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας επί 14 συναπτά έτη. Εργάστηκε ως γραμματέας διεύθυνσης για περισσότερα από 10 έτη. Από το 2006 είναι υπεύθυνη παρακολούθησης των πληρωμών και του ταμείου της εταιρείας.

 • Λευτέρης Νταντούμης
  IT Governance, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, με MSc στην Μικροηλεκτρονική από το ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει εμπειρία ως IT Systems Administrator και Υπεύθυνος Ποιότητας. Εξειδικεύεται σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης καθώς και υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών.

 • Δημήτρης Ξερνός
  IT Governance,
  Senior Consultant

  Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, ΜSc Electronics and Telecommunications ΕΚΠΑ και κάτοχος MBA από  την Hellenic Business Association. 15ετή εμπειρία σε έργα ασφάλειας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Implementer.

 • Μάγδα Παβλικόβσκα
  IT Governance, Consultant

  Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος ΜΔΕ του Παντείου Πανεπιστημίου στο Δίκαιο Επιχειρήσεων. Διαθέτει εμπειρία ως νομικός σύμβουλος σε ζητήματα δικαίου προσωπικών δεδομένων και εμπορικού δικαίου, καθώς έχει χειριστεί πλείστες υποθέσεις δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

 • Νάνσι Παλαιολόγου
  Εμπορική Διεύθυνση, Director

  Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Κατέχει τη θέση της Sales Director από το 2005, με τομείς ευθύνης τη διαχείριση των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία οργάνωσης, οικονομικής παρακολούθησης και διοικητικής υποστήριξης έργων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της ΕΕΔΕ.

 • Γιώργος Παπαδόπουλος
  Administrative Director,
  Senior Consultant

  Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Food Quality Management, Wageningen University and Research Center, Ολλανδία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας.

 • Μπάμπης Παπαλελούδης
  IT Governance, Consultant

  Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε έργα management consulting στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, με ειδίκευση στη στρατηγική αναδιοργάνωση οργανισμών καθώς και στην αποτύπωση και στον ανασχεδιασμό διαδικασιών. Έχει εργαστεί επί θεμάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας και είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Auditor.

 • Γιάννης Παπλωματάς
  Business Consulting, Director

  Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων ISO. Έχει διενεργήσει περισσότερες από 300 επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Υπήρξε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας για περισσότερα από 10 έτη σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα τροφίμων.

 • Εβελίνα Παππά
  IT Governance, Consultant

  Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ. Διαθέτει διακρίσεις σε διεθνείς νομικούς διαγωνισμούς και έχει εργαστεί σε νομικά τμήματα πολυεθνικών εταιριών σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων και εταιρικού δικαίου.

 • Σοφία Πέππα
  Business Consulting, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική από το Lund University. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και διεθνών έργων στους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

 • Χριστίνα Σκονδρογιάννη
  IT Governance, Consultant

  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ και κάτοχος MPhil in Engineering for Sustainable Development από το University of Cambridge, με σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις. Ειδικεύεται σε θέματα ανασχεδιασμού διαδικασιών προωθώντας τη χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και την υιοθέτηση πρακτικών βέλτιστης επίδοσης.

 • Άννα Σπανογιάννη
  Εμπορική Διεύθυνση,
  Sales Assistant

  Απόφοιτη Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης, αλλά και στη χρήση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Δημήτρης Στασινόπουλος
  IT Governance, Deputy Director

  Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος ΜΒΑ από το ALBA. Εργάστηκε επί 7 έτη στον τραπεζικό τομέα. Διαθέτει πιστοποίηση ITIL® για τις Υπηρεσίες Πληροφορικής και είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής BCMI στο Business Continuity.

 • Τρύφων Στρουσόπουλος
  Business Consulting, Consultant

  Πτυχιούχος Χειρουργός Οδοντίατρος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εκπαιδευθεί σε θέματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε μονάδες υγείας.

 • Μιχάλης Τάμπου
  IT Governance, Consultant

  Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων με MSc σε Information Technology. Κάτοχος CCNA , CompΤIA A+ IT Technician. Έχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, διαχείριση, υποστήριξη και ασφάλεια δικτύων και επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Έχει εργαστεί στη μηχανογράφηση εμπορικών επιχειρήσεων και τουρισμού.

   

 • Σπύρος Τζηλιαλής
  IT Governance, Consultant

  BSc in Electronics Engineering, MSc in Data Communications, MBA, CCNA, MCSA. Πολυετής εμπειρία σε έργα του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών. Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσιών και επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και πολιτικών ασφαλείας για οργανισμούς στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

 • Αλέξανδρος Τηγανίτας
  Business Consulting, Consultant

  Επιστήμονας Τροφίμων, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ. Στέλεχος στη Βιομηχανία Τροφίμων με εξειδίκευση στις κατηγορίες FMCG και HoReCa. Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και οργάνωση τμημάτων διασφάλισης ποιότητας. Μέλος του μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 • Ματίνα Τόμπρου
  Εμπορική Διεύθυνση,
  Sales Assistant

  Απόφοιτη τμήματος Ψυχολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΣΟΕΕ. Πολυετής εμπειρία σε πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης & υποστήριξης πωλήσεων.

 • Κωνσταντίνα Τοπιντζή
  Εμπορική Διεύθυνση,
  Sales Assistant

  Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Εφηρμοσμένα Οικονομικά και στη Διοίκηση. Διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

 • Αριάδνη Χρυσοστόμου
  IT Governance, Consultant

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στους τομείς του IT Service Management και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Κατέχει πιστοποιήσεις ITIL foundation, ISO 22301 Lead Implementer και ISO 22301 Lead Auditor.

Back to top