Λογισμικό GDPR Compliance Platform

Το GDPR Compliance Platform είναι λογισμικό το οποίο ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον GDPR. Το συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύχθηκε σε συνεργασία της PRIORITY με την Relational και την Alpha Supporting Services.

Μέσω του GDPR Compliance Platform διαχειρίζονται εύκολα, πρακτικά και αποτελεσματικά:

  • οι διαδικασίες υποδοχής και υλοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων
  • οι καταγγελίες και τα παράπονα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα
  • τα περιστατικά διαρροής δεδομένων
  • η συμμόρφωση των προμηθευτών και συνεργατών (processors)
  • η παρακολούθηση των αλλαγών και των εξελίξεων του θεσμικού πλαισίου.

Το GDPR Compliance Platform υποστηρίζει και διευκολύνει δραστικά τον Data Protection Officer (DPO) στις αυξημένες υποχρεώσεις του. Η αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου αιτημάτων, η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων συμμόρφωσης των processors, ο εντοπισμός και η αρχειοθέτηση των νέων νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων για το GDPR και η συλλογή αποδείξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ελέγχου, καθιστούν τη χρήση του λογισμικού θεμελιώδους σημασίας για την ομαλή μετάβαση της εταιρείας στη μετά GDPR εποχή. 

Λογισμικό Qontract

Το Qontract δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και διαχειρίζεται την απόδοση κρίσιμων προμηθευτών, π.χ. IT, υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, συντήρησης εξοπλισμού, καθαριότητας & φύλαξης χώρων, εστίασης, call center κ.ά.

Το Qontract μετράει και παράγει έναν ποσοστιαίο δείκτη  αξιολόγησης, ο οποίος ποσοτικοποιεί με απολύτως αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των προμηθευτών και υπεργολάβων μίας επιχείρησης και εξασφαλίζει το επιθυμητό και προδιαγεγραμμένο επίπεδο απόδοσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.qontract.gr.

Λογισμικό eQualSuite

Το eQualSuite είναι το λογισμικό που αυτοματοποιεί μία σειρά εταιρικών διαδικασιών που απαιτούνται στα συστήματα ISO. Έχοντας σχεδιασθεί από την PRIORITY, συμπυκνώνει την εικοσαετή εμπειρία και γνώση μας στο σχεδιασμό διαδικασιών και βελτιώνεται συνεχώς με νέες ιδές και έξυπνες λύσεις, ενσωματώνοντας στις νέες εκδόσεις του τις καλές πρακτικές κορυφαίων εταιρειών που το χρησιμοποιούν.

Το eQualSuite χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, στις οποίες εξοικονομεί κόστος και χρόνο όχι μόνον από τους υπεύθυνους ISO, αλλά και από όλους τους εργαζόμενους.

Με το eQualSuite καταργούνται αρχεία και χρονοβόρες ενέργειες καθώς εκτελεί μόνο του μία σειρά τυποποιημένων εργασιών, προγραμματίζει δράσεις, συγκεντρώνει δεδομένα, παρακολουθεί εκκρεμότητες και καθοδηγεί τους αρμόδιους για τις απαιτούμενες ενέργειες. Παράλληλα, επεξεργάζεται στατιστικά όλα τα δεδομένα και δημιουργεί on-line reports που η εκάστοτε επιχείρηση ορίζει βάσει των αναγκών της. Το eQualSuite απλοποιεί την εφαρμογή των συστημάτων ISO και βοηθά την εταιρεία να προετοιμαστεί για την επιθεώρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.equalsuite.com

Back to top