loader

Εκπαίδευση για Στελέχη Επιχειρήσεων

Η PRIORITY εκπαιδεύει συστηματικά στελέχη επιχειρήσεων μέσω σεμιναρίων τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Μέχρι σήμερα έχει επιμορφώσει περισσότερα από 4000 στελέχη σε όλη τη χώρα σε ποικίλα εκπαιδευτικά θέματα όπως Ασφάλεια των Πληροφοριών, Επιχειρησιακή Συνέχεια, Ενέργεια, Περιβάλλον, Άμυνα Τροφίμων, Antibribery κ.λπ.
Η Εταιρεία μέσω ενός μεγάλου αριθμού έργων που έχει υλοποιήσει σε διαφορετικούς κλάδους, έχει ήδη εκπαιδεύσει έναν αξιοσημείωτο αριθμό στελεχών, κάτι που την καθιστά ικανή να παρέχει hands on εκπαίδευση με πραγματικά case studies.
Οι εκπαιδεύσεις έχουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η διάρκεια καθώς και η μέθοδος εκπαίδευσης ποικίλει ανάλογα με το θέμα και το επίπεδο της γνώσης που παρέχεται σε κάθε θεματική ενότητα.
Οι εκπαιδεύσεις εντάσσονται σε οχτώ βασικές θεματικές ενότητες:
1. Ασφάλεια Πληροφοριών
2. Προσωπικά Δεδομένα
3. Blockchain
4. ΙΤ Service Management
5. Ενέργεια
6. Επιχειρησιακή συνέχεια
7. Υγεία και Ασφάλεια / Covid 19
8. Περιβάλλον
9. Ποιότητα και Business Process Management
10. Ασφάλεια Τροφίμων
11. Επιχειρησιακή ηθική και Κοινωνική Ευθύνη

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας και είναι αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Η PRIORITY προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε όλες τις θεματικές της ενότητες. Το πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει το χώρο που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Με τις νέες πλατφόρμες επικοινωνίας, η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση πλησιάζει την αίσθηση της εκπαίδευσης στην αίθουσα καθώς ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει απορίες και ερωτήσεις προς τον εισηγητή προφορικά ή γραπτά. Η PRIORITY εφαρμόζει εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε να δημιουργείται κλίμα συνεργατικότητας και συμμετοχής από τους συμμετέχοντες και να βελτιώνεται με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Η εκπαίδευση με τον παραδοσιακό τρόπο της αίθουσας έχει πάντα το πλεονέκτημα της ανθρώπινης επαφής. Η μεταδοτικότητα και η εμπειρία του εισηγητή μπορεί πολλές φορές να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα από τις υπόλοιπες μορφές εκπαίδευσης. Η PRIORITY εκπαιδεύει συστηματικά στελέχη επιχειρήσεων μέσω σεμιναρίων τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Μέχρι σήμερα έχει επιμορφώσει περισσότερα από 4000 στελέχη σε όλη τη χώρα σε ποικίλα εκπαιδευτικά θέματα όπως Ασφάλεια των Πληροφοριών, Επιχειρησιακή Συνέχεια, Ενέργεια, Περιβάλλον, Άμυνα Τροφίμων, Antibribery κ.λπ. Η Εταιρεία μέσω ενός μεγάλου αριθμού έργων που έχει υλοποιήσει σε διαφορετικούς κλάδους, έχει ήδη εκπαιδεύσει έναν αξιοσημείωτο αριθμό στελεχών, κάτι που την καθιστά ικανή να παρέχει hands on εκπαίδευση με πραγματικά case studies. Τα σεμινάρια έχουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η διάρκεια ποικίλει ανάλογα με το θέμα και το επίπεδο της γνώσης που παρέχεται στο σεμινάριο. Τα σεμινάρια εντάσσονται σε οχτώ βασικές θεματικές ενότητες: 1. Ασφάλεια Πληροφοριών και ΙΤ Service Management 2. Επιχειρησιακή συνέχεια 3. Προσωπικά Δεδομένα 4. Blockchain 5. Ενέργεια 6. Υγεία & Ασφάλεια /COVID-19 7. Περιβάλλον 8. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη 9. Ποιότητα & Τρόφιμα
Η εταιρεία μας παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης μέσω τεχνολογίας Virtual Reality τα οποία προσφέρουν μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για το προσωπικό των επιχειρήσεων. Το περιβάλλον Virtual Reality προσφέρει ρεαλιστική εκπαίδευση στο προσωπικό καθώς του επιτρέπει να δει, να αγγίξει και να αλληλεπιδράσει πλήρως με τα αντικείμενα και τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης καθώς το προσωπικό ουσιαστικά υλοποιεί σε πραγματικό χρόνο το αντικείμενο της εκπαίδευσης και αντιμετωπίζει σενάρια τα οποία μπορούν να προσομοιωθούν εύκολα μόνο μέσω του Virtual Reality. Επιπρόσθετα ο χρόνος και το κόστος εκπαίδευσης μειώνεται σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο καθώς δεν χρειάζεται να μαζευτεί το προσωπικό ταυτόχρονα στο χώρο εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση σε περιβάλλον Virtual Reality προσφέρεται για θέματα υγείας και ασφάλειας (π.χ. εργασία σε ύψος), θέματα εκτάκτων αναγκών (π.χ. εκκένωση κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς), εργασίας σε εργοτάξια (π.χ. χειρισμός εξοπλισμού) κ.ά.
Η εκπαίδευση Panorama 360ο αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς μέσω αυτής το προσωπικό εκπαιδεύεται, ενημερώνεται, αξιολογείται και λύνει τις απορίες του. Επιλέγεται η εκπαιδευτική διαδικασία για το προσωπικό, φωτογραφίζεται 360ο ο χώρος εργασίας και μέσω της εφαρμογής δημιουργείται ένα ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο το προσωπικό περιηγείται στο φυσικό χώρο, βλέπει σημαντικές πληροφορίες και καλείται να αλληπεδριδράσει με σημεία του. Επιπρόσθετα, μπορεί να εκφράσει τις απορίες του σε πραγματικό χρόνο και να απαντήσει σε ερωτήσεις ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικείωση του προσωπικού σε χώρους και διαδικασίες χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο. Η PRIORITY μπορεί να προσφέρει αναλυτικά KPIs σχετικά με τις επιδόσεις του προσωπικού καθώς και συνεχή υποστήριξη για την ανανέωση του υλικού.
Για την ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω e-learning η PRIORITY έχει αναπτύξει μία σειρά μαθημάτων σε απλές και gamified εκδόσεις. Η παρουσίαση των μαθημάτων γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο όπου ο χρήστης μέσω αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα εκπαιδεύεται εύκολα, γρήγορα και με τον ρυθμό που επιθυμεί. Ειδικά, οι gamified εκδόσεις βελτιώνουν ακόμη περισσότερο το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα καθώς ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μέσα από την αλληλεπίδραση ενός παιχνιδιού. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητες καθώς και στο τέλος του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα και να εκτυπώσει το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και να εντοπίσει νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η PRIORITY για κάθε e-learning μπορεί να εκδώσει πληθώρα αναφορών που περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ποσοστό ολοκλήρωσης του μαθήματος, ποσοστό επιτυχίας στο τεστ, μέσος χρόνος ολοκλήρωσης του μαθήματος, συνολικός εκπαιδευτικός χρόνος κ.α.. Οι αναφορές είναι χρήσιμες στα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς αναδεικνύουν εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού και παράλληλα αποτελούν αποδεικτικό εκπαίδευσης του προσωπικού. Η PRIORITY προσφέρει στους πελάτες της είτε έτοιμα μαθήματα σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (ΙΤ Security, Energy Management, GDPR κ.α.) είτε νέα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

Τρόποι Εκπαίδευσης

Τraining
Πιστοποίηση BC Certified Lead Auditor (BCCLA)
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία
Το σεμινάριο BC Certified Lead Auditor αφορά την εκπαίδευση στελεχών ως «Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας». Το υλικό και η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι καθορισμένα από το BCM...
Περισσότερα
Τraining
Πιστοποίηση BC Certified Specialist (BCCS)
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία
Το σεμινάριο BC Certified Specialist επικεντρώνεται στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών της επιχειρησιακής συνέχειας και στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας: εκτίμηση κινδύνων συνέχειας, ανάλυση επιχειρησιακών...
Περισσότερα
Τraining
Antibribery E-learning Course
Τρόπος υλοποίησης : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
To e-learning πρόγραμμα Antibribery αναλύει τα φαινόμενα της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Εξηγεί τις έννοιες του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, του Κώδικα Ηθικής...
Περισσότερα
Τraining
Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής και Δεοντολογίας- η δράση για το ηθικά σωστό
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Στο σύγχρονο κόσμο που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες μη οικονομικές προκλήσεις, η επιχειρησιακή ηθική και δεοντολογία αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της στρατηγικής ακόμα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βασικό εργαλείο...
Περισσότερα
Τraining
Άμυνα τροφίμων: τι είναι και πώς επιτυγχάνεται
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Η αποτελεσματική άμυνα των τροφίμων από εσκεμμένη επιμόλυνση αποτελεί ζητούμενο από μεγάλους πελάτες, ιδιαίτερα του εξωτερικού. Το σεμινάριο Άμυνα τροφίμων παρουσιάζει  τα βασικά συστατικά και τις καλές πρακτικές της άμυνας...
Περισσότερα
Τraining
Environmental Awareness E-learning Course
Τρόπος υλοποίησης : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
To e-learning πρόγραμμα Environmental Awareness αναλύει τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που πρέπει να υιοθετούνται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και παρέχει πληροφορίες, αλλά και συμβουλές που ο καθένας μπορεί...
Περισσότερα
Τraining
ISO 22000– οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων της νέας έκδοσης
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Πέραν της νομικής υποχρέωσης, η εφαρμογή επαρκών ελέγχων και μέτρων διαχείρισης των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων είναι προς το συμφέρον κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αλυσίδα τροφίμων. Το...
Περισσότερα
Τraining
Health & Safety E-learning Course
Τρόπος υλοποίησης : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
To εκπαιδευτικό e-learning πρόγραμμα Health & Safety αναλύει τα σημαντικότερα θέματα για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, επισημαίνει την σημαντικότητα της τήρησης των κανόνων Υγείας και...
Περισσότερα
Τraining
ISO 45001- Το νέο πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Οι οργανισμοί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων τους και όσων παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας (υπεργολάβοι, επισκέπτες, πελάτες κ.λπ.). Το σεμινάριο...
Περισσότερα
Τraining
Energy saving E-learning Course
Τρόπος υλοποίησης : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
To εκπαιδευτικό e-learning πρόγραμμα Energy Saving αναλύει τις πρακτικές ενεργειακής εξοικονόμησης που πρέπει να υιοθετούνται και παρέχει πληροφορίες, αλλά και συμβουλές που ο καθένας μπορεί να εφαρμόσει στην εργασία του...
Περισσότερα
Τraining
ISO 50001: Η συστηματική ενεργειακή διαχείριση που βασίζεται στην πρόβλεψη της κατανάλωσης
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εισάγουν όλο και περισσότερο αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για να ανταποκριθούν στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη πλευρά οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις...
Περισσότερα
Τraining
EFQM μοντέλο: Ο δρόμος για την επιχειρηματική αριστεία
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Το EFQM είναι μία από τις κορυφαίες διεθνώς μεθοδολογίες για την αξιολόγηση μίας εταιρείας και τον εντοπισμό πραγματικών ευκαιριών βελτίωσης. Το σεμινάριο EFQM αναλύει τις απαιτήσεις του μοντέλου, τις μεθοδολογίες...
Περισσότερα
Τraining
ISO 17025 – Οι απαιτήσεις του ανανεωμένου προτύπου για τα εργαστήρια
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Η έκδοση του 2017 του διεθνούς προτύπου ISO 17025 αποτελεί το σύγχρονο πλαίσιο για την ορθή λειτουργία και τη διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων. Το σεμινάριο ISO 17025 παρουσιάζει...
Περισσότερα
Τraining
Certified Blockchain Business Foundations (CBBF)
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Η τεχνολογία του Blockchain αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις επιχειρηματικές πρακτικές και τον τρόπο που η τεχνολογία υποστηρίζει τις αγορές. Καθώς ήδη υιοθετείται από τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως, όλο και...
Περισσότερα
Τraining
ITIL® 4 Foundation (Information Technology Infrastructure Library)
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Το ITIL® είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής παγκοσμίως. Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την επίτευξη σταθερών επιπέδων εξυπηρέτησης και την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών και βελτιώσεων, το...
Περισσότερα
Τraining
ISO 20000 – Το νέο πρότυπο Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Στην ψηφιακή εποχή μας η βέλτιστη λειτουργία των οργανισμών και των μονάδων πληροφορικής δίνει την ταχύτητα και την αξιοπιστία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Tο διεθνές πρότυπο ISO 20000...
Περισσότερα
Τraining
Επιθεωρώντας τον GDPR
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Η μεγαλύτερη πρόκληση σε κάθε Κανονιστική Συμμόρφωση, είναι η υιοθέτηση και η εφαρμογή της. Για να επιτευχθούν τα προηγούμενα απαιτείται τακτικός έλεγχος και επιθεωρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν αφενός την ορθή...
Περισσότερα
Τraining
GDPR Awareness
Τρόπος υλοποίησης : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Το εκπαιδευτικό e-learning πρόγραμμα GDPR Awareness αναλύει τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού και παρέχει πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή του και την ευθυγράμμιση των πρακτικών επεξεργασίας...
Περισσότερα
Τraining
GDPR for Marketing and Sales
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το Μάϊο του 2019, προκάλεσε αλυσιδωτές αλλαγές στις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα του marketing καθώς και των πωλήσεων. Το σεμινάριο GDPR...
Περισσότερα
Τraining
DPO Masterclass – Ο ρόλος κλειδί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Ο ρόλος του  Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), είναι αναμφισβήτητα ο καθοριστικός ρόλος για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη συμμόρφωση μιας εταιρείας με το GDPR και τον Εθνικό...
Περισσότερα
Τraining
Risk Management – σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Στο σύγχρονο σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον η γνώση, η αξιολόγηση και η έξυπνη διαχείριση των κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ακόμα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για κανονιστική απαίτηση...
Περισσότερα
Τraining
Διαχείριση Κρίσεων- Η επιτυχία κάτω από πίεση
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Σκάνδαλα, ατυχήματα, κυβερνοεπιθέσεις, περιπτώσεις βαριάς αμέλειας, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βίαιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Αν και θεωρούνται σπάνια, όλα συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Σε μια κρίση, επωνυμίες, πελατολόγιο και φήμη...
Περισσότερα
Τraining
Πιστοποίηση BC Certified Planner (BCCP)
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία
Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να ανακτά κρίσιμες λειτουργίες μετά από κάποιο γεγονός απώλειας κρίσιμων πόρων. Το σεμινάριο BC Certified Planner προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση των καθιερωμένων βέλτιστων...
Περισσότερα
Τraining
Κυβερνοεπιθέσεις και Μηχανισμοί Προστασίας
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Η αυξανόμενη χρήση ΙΤ και ΟΤ συστημάτων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ταυτόχρονα όμως, διευρύνεται ο χώρος στον...
Περισσότερα
Τraining
Maritime Cybersecurity
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Ο εκτεταμένος ανταγωνισμός στο χώρο των ναυτιλιακών εταιρειών απαιτεί τη βέλτιστη εκμετάλλευση του στόλου τους. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η συνεχής επικοινωνία με τα πλοία και η συγκέντρωση...
Περισσότερα
Τraining
Secure Coding – Η βελτίωση της ασφάλειας των εφαρμογών πληροφορικής
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Ο βασιλιάς της τεχνολογίας είναι το λογισμικό, ως εκ τούτου η ασφάλεια πληροφοριών ξεκινά από την ασφαλή σχεδίαση των λογισμικών. Το σεμινάριο Secure Coding – η βελτίωση της ασφάλειας των...
Περισσότερα
Τraining
Information Security E-learning Course
Τρόπος υλοποίησης : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
To εκπαιδευτικό e-learning πρόγραμμα Cyber Security, παρουσιάζει τα συνήθη συστήματα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην εργασία αλλά και στην καθημερινή ζωή τόσο για διασκέδαση όσο και για επικοινωνία. Mέσω...
Περισσότερα
Τraining
ISO 27001: πώς να προστατεύσετε τα δεδομένα σας
Τρόπος υλοποίησης : Εκπαίδευση Δια Ζώσης- Κλασική αξία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- η φρέσκια προσέγγιση
Οι μαζικές μη στοχευμένες επιθέσεις στο διαδίκτυο αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Οι επιπτώσεις από την απώλεια κρίσιμων δεδομένων και από τη μη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων των εταιρειών είναι ανυπολόγιστες. Το...
Περισσότερα