Πιστοποίηση BC Certified Lead Auditor (BCCLA)

Το σεμινάριο BC Certified Lead Auditor αφορά την εκπαίδευση στελεχών ως «Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας». Το υλικό και η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι καθορισμένα από το BCM Institute και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: εμβάθυνση σε έννοιες επιχειρησιακής συνέχειας, επεξήγηση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301, παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων. Η θεωρητική κατάρτιση συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις για την πλήρη αφομοίωση της θεματολογίας του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση BC Certified Lead Auditor (BCCLA)

workshop language icon

Πιστοποίηση:
Business Continuity Management Institute (BCMI).

workshop language icon

Παραδοτέο υλικό:
Fundamentals of BCM, BCM Lead Auditor Handbook, Dictionary of BCM, A Manager’s Guide to Auditing and Reviewing Your BCM Program

workshop language icon

Γλώσσα υλικού:
Αγγλική

workshop language icon

Γλώσσα εξετάσεων:
Αγγλική

workshop language icon

Διάρκεια:
28 ώρες + 4 ώρες (εξέταση)

workshop language icon

Τρόπος Υλοποίησης:
Δια ζώσης

Στόχος σεμιναρίου:

H παροχή των θεωρητικών γνώσεων αλλά και η πρακτική εξάσκηση στην διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301, καθώς και προετοιμασία για την επαγγελματική πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA).

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα:

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έναντι των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Business Continuity Managers, Risk Managers, σε στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και σε εσωτερικούς επιθεωρητές.

Περιεχόμενα:

 1. Introduction to the BCM Institute
 2. Introduction to ISO Standards for BCM
 3. Business Continuity Management Fundamentals
 4. Risk Analysis and Review
 5. Business Impact Analysis
 6. Recovery Strategy
 7. Plan Development
 8. Testing and Exercising
 9. Introduction to Auditing
 10. Business Continuity Management Systems
 11. The ISO 22301 & ISO 22313 International Standards
 12. Analysis of ISO 22301 requirements
 13. Audit Planning and Preparation
 14. Audit Fieldwork
 15. Audit Review and Reporting
 16. Audit Follow-up
 17. Auditing tools and templates
 18. Auditing workshop