Διαχείριση Κρίσεων- Η επιτυχία κάτω από πίεση

Σκάνδαλα, ατυχήματα, κυβερνοεπιθέσεις, περιπτώσεις βαριάς αμέλειας, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βίαιες πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Αν και θεωρούνται σπάνια, όλα συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Σε μια κρίση, επωνυμίες, πελατολόγιο και φήμη που χρειάστηκαν χρόνια προσπάθειας για να κατακτηθούν μπορεί να εξανεμιστούν μέσα σε μέρες ή ακόμα και ώρες. Η αντιμετώπιση μιας κρίσης εμπεριέχει μοναδικές προκλήσεις και απαιτεί προετοιμασία και εκ των προτέρων σχεδιασμό για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Το σεμινάριο Διαχείριση Κρίσεων επικεντρώνεται στις διαχειριστικές και επικοινωνιακές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων, αναλύει τις κύριες προκλήσεις και παρουσιάζει βασικές αρχές χειρισμού, αντλώντας υλικό από διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πραγματικά παραδείγματα.

Διαχείριση Κρίσεων- Η επιτυχία κάτω από πίεση

workshop language icon

Παραδοτέο υλικό:
Διαφάνειες σεμιναρίου, βοηθητικό υλικό για τη διεξαγωγή workshop

workshop language icon

Διάρκεια:
8 ώρες

workshop language icon

Τρόπος Υλοποίησης:
Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως

Στόχος σεμιναρίου:

Η παρουσίαση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και η κατανόηση των δομών, τεχνικών και εργαλείων που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση και ανάκαμψη ενός οργανισμού από αυτή.

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα:

Η απόκτηση των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη μηχανισμών αποτελεσματικής απόκρισης σε περίπτωση κρίσης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Business Continuity Managers, Risk Managers, σε στελέχη εταιρικής επικοινωνίας και στην Ανώτατη Διοίκηση.

Περιεχόμενα:

1. Τι είναι κρίση;
2. Βασικοί όροι και ορισμοί
3. Ιδιαίτερες προκλήσεις στο χειρισμό κρίσεων
4. Ανάπτυξη της εταιρικής ικανότητάς διαχείρισης κρίσεων
5. Αναπτύσσοντας ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων
6. Συγκροτώντας μια αποτελεσματική Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων
7. Η δύναμη της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης
8. Προκλήσεις για την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
9. Επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μιας κρίσης: αρχές, ρόλοι και δυσκολίες
10. Ο ρόλος των New Media στη διαχείριση κρίσεων
11. Ετοιμότητα
Πρακτικά παραδείγματα
Workshop προσομοίωσης κρίσης