Ποιότητα.

από το ISO 9001 έως το EFQM

Αναπτύσσουμε για εσάς έξυπνες, γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες λειτουργίας και σας οδηγούμε με 100% σιγουριά στις πιστοποιήσεις ποιότητας, βασιζόμενοι στη μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα εμπειρία μας. Αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες ISO με το λογισμικό μας και πιστοποιούμε τα στελέχη σας με τα διεθνώς αναγνωρισμένα από τον IRCA σεμινάριά μας. Εάν επιθυμείτε, οι σύμβουλοί μας έχουν την γνώση και την εξειδίκευση να σας οδηγήσουν πιο μακριά από την πιστοποίηση μέχρι την επιχειρηματική αριστεία.

ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 συμπυκνώνει τις καλές διεθνείς πρακτικές ποιότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών με επίκεντρο τον πελάτη. Είτε επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τις ελάχιστες απαιτήσεις της πιστοποίησης, είτε θέλετε ουσιαστικές λύσεις οργάνωσης, σας υποστηρίζουμε με βάση την πολύτιμη πείρα μας από 1200 σχετικά έργα.

EFQM Model

Μία από τις κορυφαίες διεθνώς μεθοδολογίες για την αξιολόγηση μίας εταιρείας και τον εντοπισμό πραγματικών ευκαιριών βελτίωσης. Εμείς σας εκπαιδεύουμε στις απαιτήσεις του μοντέλου, διενεργούμε μαζί σας την αξιολόγηση της εταιρείας σας και σας καθοδηγούμε με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος βελτίωσης της απόδοσης.

Balanced Scorecard

Η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τον καθορισμό στρατηγικών σκοπών και τη δομημένη ανάλυσή τους σε επιμέρους μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους απόδοσης (KPIs). Η PRIORITY σας βοηθά να μετατρέψετε τη στρατηγική σας σε κριτήρια απόδοσης, να κινητοποιήσετε το προσωπικό σας, να προσδιορίσετε ένα πλήρες σύνολο δεικτών και στόχων, να ερμηνεύσετε τις τιμές τους και να λάβετε αποτελεσματικά μέτρα βελτίωσης.

ISO 9001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 9001 που συνδέει το σύστημα ποιότητας με τη στρατηγική της επιχείρησης και ενσωματώνει την ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση κινδύνων, τη διαχείριση αλλαγών, τη διαχείριση της γνώσης και την ανάπτυξη δεικτών και στόχων σε όλα τα επίπεδα. Οι έμπειροι σύμβουλοι της PRIORITY μπορούν να μετατρέψουν το σύστημα ποιότητάς σας σε αληθινό εργαλείο οργάνωσης που θα βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησής σας.

ΕΝ 15224

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας όλων των βαθμίδων, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές επιπλέον απαιτήσεις σε σχέση με το ISO 9001. Οι σύμβουλοί μας, με τη μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στον κλάδο υγείας, εντοπίζουν τις ελλείψεις σας και σας υποστηρίζουν με μία μοναδική μεθοδολογία στην πλήρη κάλυψη του προτύπου υγείας.

ISO 13485

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τις επιχειρήσεις κατασκευής ή/και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι σύμβουλοί μας  με εμπειρία από δεκάδες εταιρείες του κλάδου το συνδυάζουν με το ISO 9001 και την ΥΑ 1348, ώστε να σχεδιάσουν για τις ανάγκες σας ένα ενιαίο σύστημα εταιρικών διαδικασιών και να αποκτήσετε και τα 3 πιστοποιητικά, που συχνά απαιτούνται από διαγωνισμούς και ασφαλιστικά ταμεία.

Υ.Α. 1348

Η υπουργική απόφαση που επιβάλλει την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στις εταιρείες εμπορίας και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι σύμβουλοί μας είναι οι πλέον έμπειροι για να τη συνδυάσουν με την πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 και να σας βοηθήσουν στην εφαρμογή των εξειδικευμένων απαιτήσεων της ταυτοποίησης, της ιχνηλασίας, της υλικοεπαγρύπνισης, κλπ.

EQUASS

Εξειδικευμένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για την πιστοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών αποκατάστασης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European Rehabilitation Platform (ERP). Η PRIORITY, έχοντας αναπτύξει με επιτυχία το συγκεκριμένο πρότυπο σε μονάδες φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σας υποστηρίζει πλήρως να εφαρμόσετε τα απαιτητικά κριτήρια του προτύπου.

ISO 15378

Ειδικό πρότυπο για τις εταιρείες παραγωγής υλικών συσκευασίας για φαρμακευτικά σκευάσματα, το οποίο αναπτύσσεται σε συνδυασμό με το ISO 9001. Η PRIORITY διαθέτει την εμπειρία ώστε να ενσωματωθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του προτύπου, πχ. διαχείριση κινδύνων, επαλήθευση και επικύρωση των υλικών, κλπ. με αποτελεσματικό τρόπο στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.

ISO 22716

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τη βιομηχανία καλλυντικών που περιέχει τις ενδεδειγμένες σύμφωνα με την ΕΕ (ΕΚ 1223/2009) ορθές βιομηχανικές πρακτικές του κλάδου. Οι σύμβουλοί μας με σπάνια εμπειρία από την εφαρμογή του θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε απλά και αποτελεσματικά τις πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς από τους ηγέτες του κλάδου.

ISO 29990

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τους οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης. Η PRIORITY ούσα η ίδια εκπαιδευτικός οργανισμός και με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη ISO 9001 και ISO 29990, θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές σας με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και να αποκτήσετε την πιστοποίηση που θα σας διαφοροποιήσει.

ISO 21001

Το ISO 21001 αφορά εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως: σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών e-learning. Οι σύμβουλοί μας, διαθέτοντας ασύγκριτη εμπειρία στο χώρο της Ποιότητας και ειδικά στον κλάδο της εκπαίδευσης, δημιουργούν για εσάς τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να οργανώσετε τις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες και να αποκτήσετε απλά και σύντομα την πιστοποίηση βάσει του ISO 21001.

ΕΝ 15038

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τις μεταφραστικές εταιρείες που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον κλάδο. Έχοντας υποστηρίξει μερικές από τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις ΕΝ 15038, σας βοηθάμε να εφαρμόσετε τις αρχές του project management, του συνεχούς qualification του προσωπικού σας και των εξειδικευμένων ελέγχων μετάφρασης για να αποκτήσετε άμεσα την πιστοποίηση. Το εν λόγω πρότυπο θα αντικατασταθεί το Μάιο του 2018 από το ISO 17100.

ISO 17100

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τις μεταφραστικές υπηρεσίες, που μέχρι το Μάιο του 2018 θα αντικαταστήσει το ΕΝ 15038. Οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των μεταφράσεων, είναι σε θέση να σας οδηγήσουν με επιτυχία στην πιστοποίηση της εταιρείας σας με το νέο διεθνές πλέον πρότυπο.

EN 16636

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο που εκδόθηκε από την CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) και αφορά στις εταιρείες απεντόμωσης και μυοκτονιών. Η PRIORITY σας υποστηρίζει να το συνδυάσετε με το ISO 9001 και να σας κατευθύνει να αποκτήσετε άμεσα και απλά την πιστοποίηση CEPA που αποδεικνύει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σέβονται τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

ISO/TS 16949

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, με αρκετές επιπλέον απαιτήσεις σε σχέση με το ISO 9001. Αφορά κυρίως στον τομέα των στατιστικών τεχνικών και των προχωρημένων εργαλείων ποιότητας. Η PRIORITY, ως η μοναδική ελληνική εταιρεία συμβούλων με εμπειρία στο πρότυπο αυτό, σας υποστηρίζει πλήρως μέχρι την πιστοποίηση που συνήθως γίνεται από ξένους επιθεωρητές.

AS 9100

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τους προμηθευτές της αεροναυπηγικής βιομηχανίας με παρόμοια χαρακτηριστικά με το ISO/TS 16949. Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς πολύ σημαντικά έργα κατά AS 9100 που έχουν πιστοποιηθεί από ξένους επιθεωρητές, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε με σαφήνεια και απλότητα στην εφαρμογή των επιπλέον του ISO 9001 σημαντικών απαιτήσεων.

 JCI

Joint Commission International: εξειδικευμένο αμερικάνικο πρότυπο ποιότητας για τη διαπίστευση των μονάδων υγείας. Είναι το πλέον απαιτητικό πρότυπο παγκοσμίως, καθώς περιλαμβάνει απαιτήσεις για όλα τα στάδια παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων. Η PRIORITY, έχοντας μοναδική  εμπειρία στην Ελλάδα στα έργα υγείας και διαθέτοντας εμπειρογνώμονες στο JCI, είναι σε θέση να σας οδηγήσει στη διαπίστευση.

CHKS

Σειρά εξειδικευμένων και απαιτητικών προτύπων ποιότητας για μονάδες υγείας που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στη Μεγάλη Βρετανία με απαιτήσεις που περιλαμβάνουν ιατρικά και νοσηλευτικά πρωτόκολλα. Η PRIORITY έχοντας μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στα έργα υγείας και διαθέτοντας εμπειρογνώμονες στο CHKS είναι σε θέση να σας οδηγήσει στη διαπίστευση αυτή.

ACHS

Εξειδικευμένο πρότυπο ποιότητας για μονάδες υγείας με σημαντικές επιπλέον απαιτήσεις έναντι του ISO 9001, που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στην Αυστραλία. Η PRIORITY έχοντας μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στα έργα υγείας είναι σε θέση να σας οδηγήσει στη διαπίστευση αυτή.

BRC GS4CP

BRC Global Standard for Consumer Products: Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο της Βρετανικής Ένωσης Λιανεμπορίου (BRC) για τα προϊόντα λιανικού εμπορίου πλην των τροφίμων όπως καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια κλπ. Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στις πιστοποιήσεις BRC μπορεί να σας υποστηρίξει πλήρως στην απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού, διαβατηρίου για τις εξαγωγές στα σούπερ μάρκετ της Μ. Βρετανίας.

IFS HPC

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για τις εταιρίες που παράγουν  προϊόντα λιανικής πλην των τροφίμων, τα οποία εμπορεύονται στις αλυσίδες λιανικής πώλησης. Οι έμπειροι στις πιστοποιήσεις IFS σύμβουλοί μας σας καθοδηγούν στην πιστοποίηση αυτή που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τις εξαγωγές σας.

ΕΛΟΤ 1417

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αγροτουρισμού με απαιτήσεις στους τομείς της ποιότητας υπηρεσιών, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι σύμβουλοί μας, με εκτενή εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς, είναι σε θέση να σας καθοδηγήσουν στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου και να σας υποστηρίξουν πλήρως έως τη λήψη του Σήματος Ποιότητας Αγροτουρισμού.

ΕΛΟΤ 1433

Εξειδικευμένη Τεχνική Προδιαγραφή που αφορά τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών και υλοποιείται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001. Οι σύμβουλοί μας, διαθέτοντας ασύγκριτη εμπειρία στο χώρο της Ποιότητας και ειδικά στον κλάδο της εκπαίδευσης, δημιουργούν για το φροντιστήριό σας τις κατάλληλες διαδικασίες οργάνωσης, ώστε να αποκτήσετε απλά και σύντομα την κλαδική πιστοποίηση.

EN 15733

Ειδικό πιστοποιήσιμο ευρωπαϊκό πρότυπο για τους μεσίτες ακινήτων που εστιάζει στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία των μεσιτικών υπηρεσιών. Το συνδυάζουμε με το ISO 9001 και αναλαμβάνουμε πλήρως για εσάς την προσαρμογή των απαιτήσεων στα μέτρα σας, ώστε απλά και γρήγορα να σας οδηγήσουμε στην κλαδική πιστοποίηση που θα σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

ΕΛΟΤ 1435

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τον κλάδο των εταιριών επικοινωνίας, που περιέχει τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων επικοινωνίας. Οι σύμβουλοί μας με εμπειρία στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, το συνδυάζουν με το ISO 9001 και σχεδιάζουν ένα ενιαίο σύστημα, ώστε να αποκτήσετε με το πλέον αποδοτικό τρόπο τα δύο πιστοποιητικά, που αναγνωρίζονται από τους πελάτες σας και συχνά απαιτούνται σε διαγωνισμούς.

ΕΛΟΤ 1429

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τους φορείς- δικαιούχους που εκτελούν έργα δημόσιου χαρακτήρα, που προδιαγράφει τις ορθές πρακτικές καλής διαχείρισης και ελέγχου των έργων. Η PRIORITY έχοντας αναπτύξει Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 σε πολύ ευρύ φάσμα οργανισμών διαθέτει την τεχνογνωσία να σας οργανώσει κατάλληλα και να σας οδηγήσει με ασφάλεια στην επιτυχή πιστοποίηση.

ΚΠΑ

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης: αποτελεί το ειδικό μοντέλο αξιολόγησης των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα,  που χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη για τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Οι σύμβουλοι της PRIORITY έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στην εφαρμογή του και αναλαμβάνουν για εσάς από την εφαρμογή του μέχρι τη συμμετοχή σας στα εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία.

Mystery Shopper

Αποτελεί το κατ΄εξοχήν εργαλείο για την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πελάτη. Η PRIORITY, με πολύ σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένους ερευνητές, αναλαμβάνει για εσάς όλα τα στάδια υλοποίησης από τον καθορισμό των στόχων, το σχεδιασμό των σεναρίων έως την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον καθορισμό των ενεργειών βελτίωσης.

Back to top