loader

Περιβαλλοντική Πολιτική

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, η PRIORITY αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

•για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής της επίδοσης
•για την βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και νερού,
•για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις άλλες υποχρεώσεις συμμόρφωσης
•για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 που αφορά την:

•Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πληροφορικής και Εκπαίδευσης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
•Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη, Εφαρμογή, Υποστήριξη, Παρακολούθηση, Έλεγχο και Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης.
•Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και Συμβουλευτικής.
•Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Λογισμικού και Εκπαίδευση Χρηστών.
•Εμπορία και Service Η/Υ, Περιφερειακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας.
•Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

•Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
•Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
•Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.