loader

Οι Άνθρωποί μας

Η επιτυχία της PRIORITY πηγάζει από τους ανθρώπους της. Οι εργαζόμενοί μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, αφού μέσω της αφοσίωσής τους, της σκληρής δουλειάς τους, της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους, επιτυγχάνεται η αποστολή μας και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης της PRIORITY. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 56 υπαλλήλους, συμβούλους και διοικητικό προσωπικό.

Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας και επενδύουμε σε αυτούς μέσα από συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, ανταμείβουμε τα καλά αποτελέσματα και φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής ανέλιξης.

Επιπλέον, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων μας συμβάλλουν τόσο οι μεγάλοι μας πελάτες και τα ενδιαφέροντα, πρωτοποριακά έργα που υλοποιούμε για αυτούς, όσο και το πνεύμα άμιλλας και αριστείας που υπάρχει ανάμεσα στα υψηλού επιπέδου στελέχη μας και δημιουργεί μια δυναμική κουλτούρα μάθησης.

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc Οργάνωσης & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, PhD Operations Management & Strategy, Warwick Business School. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υπηρεσιών Πληροφορικής και ειδικεύεται στη Διαχείριση Ρίσκου, την Επιχειρησιακή Συνέχεια και τη Διαχείριση Κρίσεων. Πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCCLA).
Εμμανουήλ Αλβίζος
Senior Manager
Τελειόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Με εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και συμμετοχή σε σημαντικά έργα της PRIORITY γύρω από την υποστήριξη Ψηφιακών συστημάτων και συστημάτων Ποιότητας.
Bασίλης Αλέστας
IT Security Consultant
Χημικός ΕΚΠΑ, MBA στα Οικονομικά. Εργάστηκε 27 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παραγωγής και στο επιτελικό κέντρο των εταιριών, στους τομείς του HR και της προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετέχει σε ΔΣ δημοσίων οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer) για θέματα του κανονισμού GDPR. Κατέχει Διδακτορικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη «Βιομηχανική πολιτική και Ιστορία»
Λευτέρης Αναστασάκης
Senior Sales Director
Ιδρυτής της εταιρείας PRIORITY από το 1995. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης επιχειρήσεων.
Παναγιώτης Αναστασάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Πτυχιούχος του τμήματος Product & Design Innovation ΒΑ (Hons) σε πρόγραμμα του Middlesex University of London και διαθέτει pre-master στο User Centered design. Παράλληλα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το Professional Diploma in Digital Marketing του Alba Graduate Business School. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει εργαστεί με επιτυχία στις Πωλήσεις στον τηλεπικοινωνιακό και ενεργειακό κλάδο.
Αλέξανδρος Βαρβαρέσσος
Sales Executive
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΔΠΘ. Εξειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό τεχνολογιών πληροφορικής (IT), στον σχεδιασμό και ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων και προμήθειας συστημάτων ΙΤ, στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και στη διαχείριση έργων πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένος DPO Executive, ISO 27001 Lead Auditor και Cisco Certified Network Administrator (CCNA).
Γιάννης Βάρκας
Technology, Deputy Director
Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος άδειας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και κάτοχος άδειας Α’ τάξης Λογιστή-Φοροτεχνικού. Έχει δεκαετή εμπειρία σε πολυεθνική Big-4 ελεγκτική εταιρεία ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και πενταετή εμπειρία ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου/ Financial Controller σε Όμιλο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένος από το ACCA και πρόσφατα έχει πιστοποιηθεί ως FMVA.
Πέτρος Βασιλακόπουλος
Finance Senior Manager
Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Queen Mary University of London. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Ενοποίηση Συστημάτων, Βάσεις Δεδομένων, Ανάπτυξη Εφαρμογών και περισσότερα από 15 χρόνια σε θέσεις Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Συμβούλων. Έχει συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών πληροφοριακών συστημάτων σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και τηλεπικοινωνιακούς τομείς. Έχει επίσης συνεισφέρει στην κοινότητα έργων ανοιχτού κώδικα και ασφάλειας πληροφοριών ως leader ή ως μέλος ομάδας σχετικά με: Εθνικές Ασκήσεις Κυβερνοασφάλειας (Υπουργείο Άμυνας), Άσκηση Cyberwarfare (ΝΑΤΟ), διαγωνισμούς ασφάλειας (Athcon 2010, Ethihak) και αρκετούς άλλους. Έχει αρκετές τεχνικές δημοσιεύσεις ασφάλειας σε θέματα όπως ανάλυση κακόβουλου λογισμικού, συλλογή πληροφοριών, δοκιμή διείσδυσης, εκπαίδευση σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (OWASP). Είναι πιστοποιημένος κατά CISA (ISACA), CEH (EC-Council), ISO 27001 LA (TUV), DPO Executive (TUV).
Aνδρέας Βενιέρης
Technology Manager
Απόφοιτη του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση τη “Δημόσια Οικονομική”. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική”, με κατεύθυνση την “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” του Ε.Κ.Π.Α. Eπίσης είναι κάτοχος άδειας Α’ τάξης Λογιστή-Φοροτεχνικού. Στη μέχρι σήμερα σταδιοδρομία της, τόσο στην PRIORITY αλλά και παλαιότερα σε πολυεθνικό όμιλο εταιρειών, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε διάφορα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.
Λία Βίγλα
Senior Accountant
Απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό με ειδίκευση στην Πληροφορική καθώς και στα Υπολογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα από το ΕΚΠΑ. Με ερευνητικό έργο και σημαντική εμπειρία στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Νικόλαος Βλησίδης
Software Solutions Director
Νομικός Σύμβουλος, πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος LL.M. in Law & Technology από το Tilburg University της Ολλανδίας. Από το 2016 έχει εργαστεί σε δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδας και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας του εξωτερικού συμμετέχοντας σε πληθώρα υποθέσεων και έργων αστικού και εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αγαμέμνων Γαβριηλίδης
Consultant
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Alba Graduate Business School. Έχοντας συνολικά περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, έχει ενταχθεί στον Συμβουλευτικό κλάδο από το 2016, με εξειδίκευση σε έργα αναζήτησης και επιλογής στελεχών για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών σε διάφορους επιχειρησιακούς κλάδους
Χρυσάνθη Γεωργακοπούλου
Talent Acquisition Lead
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc στην Παραγωγή και Διαχείρισης Ενέργειας από το ΕΜΠ και ΜΒΑ από το ALBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική και στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς και κλάδους δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με ειδίκευση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι πιστοποιημένη DPO και BCCP.
Ελευθερία Γεωργιάδου
Managing Consultant
Γεωπόνος Ζωοτέχνης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στη Διαχείριση Ποιότητας, University of Paisley, UK. Εξειδικευμένος σύμβουλος στην ασφάλεια τροφίμων, έχοντας υλοποιήσει πλήθος έργων. Mέλος του μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
Γιώργος Γούλας
Business Consulting, Senior Manager
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κι Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Οικονομικά. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανάλυση, προμήθεια και διαχείριση έργων ICT σε πολυεθνικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (Telenor Sweden, TDC Denmark, Huawei, Forthnet-Nova Group, Intracom, κτλ).
Βασίλης Δημητρόπουλος
Manager
Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και κάτοχος MSc στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το 2004 έχει αποκτήσει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων φορέων, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο εκτεταμένης εμπειρίας στο σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση πολυετών προγραμμάτων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα έργα κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας και της απασχόλησης.
Κλαίλια Ζούλια
Manager
Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων UoA, MSc Information and Communication Systems Security UoA. Έχει εργασθεί σε διάφορους τομείς της αγοράς, όπως τραπεζικό, υγείας, ναυτιλιακά, δημόσιο, κ.α. Εξειδικεύεται ως ICT Administrator - Security Engineer, καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με ερευνητική δραστηριότητα στην εκτίμηση ασφάλειας πληροφοριακών υποδομών και στο penetration testing. Διαθέτει εμπειρία σε έργα αξιολόγησης και βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών, οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και στον σχεδιασμό λύσεων που εμπεριέχουν τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.
Θοδωρής Κάβουρας
Technology, Senior Consultant
Σπούδασε Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και εργάστηκε στον τομέα πληροφορικής για πάνω από 30 χρόνια, τα περισσότερα ως Υπεύθυνος Πληροφορικής, υλοποιώντας μια σειρά από απαιτητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στην Ασφάλεια πληροφοριών. Πιστοποιημένος ως Holistic Information Security Practitioner (2008) και ISO 27001:2013 Lead Auditor (2019).
Κώστας Καλδάνης
Manager
Μηχανικός Πληροφορικής απόφοιτος ΠΑΔΑ με εξειδίκευση και MSc στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων στο ΠΑΠΕΙ. Κύριος άξονας της έρευνάς του είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, των τεχνολογιών που τα συνοδεύουν καθώς και η προτεραιοποίηση των αντίμετρων που προκύπτουν κατά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνων σε ένα πλάνο κυβερνοασφάλειας.
Ιωάννης Καλδερεμίδης
Senior Consultant
Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατευθύνσεις πτυχίου -Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια/ Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής. Έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα της Ασφάλειας Πληροφοριών, φέρνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Γιώργος Καλλιανιώτης
Consultant
Πτυχιούχος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ και κάτοχος πιστοποίησης στο Project Management από το ΕΚΠΑ. Με εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης από το 2017.
Έλενα Κανακαράκη
Operations Associate
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης και κάτοχος MSc στα Ενεργειακά Συστήματα. Διαθέτει εμπειρία στα τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας μεγάλων Βιομηχανιών και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Γιώργος Καράντζαλης
Consultant
Απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως Οικονομικός Πιστοποιητής στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 ως Lead Auditor (IRCA Certified) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Λιάνα Καρούση
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Πτυχιούχος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος MSc στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το 2018 εργάζεται σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχοντας σε μεγάλα έργα αξιολόγησης ασφάλειας και εκμετάλλευσης αδυναμιών. Ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες και έχει πιστοποιήσεις CEH, CRTE, CRTO, CRTP, eCCPTv2, eWPTXv2 και LPT.
Δημήτρης Κατσίκης
Senior Penetration Tester, Team Leader
Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΑΠ. Διαθέτει εικοσαετή εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, στους κλάδους της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης.
Νεκταρία Κατσιμιλή
Sales Executive
Πτυχιούχος «Διοίκησης και Οικονομίας» από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες», από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε για περισσότερο από 20 χρόνια σε θέσεις ευθύνης, κυρίως στους κλάδους Προϊόντων Τεχνολογίας και Εταιρικής Τραπεζικής, με έμφαση στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης, στη βελτίωση διεργασιών καθώς και σε θέματα Ικανοποίησης Πελατών και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Διαθέτει πιστοποιήσεις για τα Πρότυπα ISO 9001, ISO 27001 και ISO 22301. Συμμετείχε στην ομάδα που βραβεύθηκε με τα Business I.T. Excellence Awards 2012, 2013, 2015 και Business I.T. Ultimate Award 2015 - 1st award in category "Business Continuity".
Έλενα Καψοκαβάδη
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Απόφοιτη του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση τη «Δημόσια Οικονομική» του Παντείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει εμπειρία ως administrative assistant με ιστορικό εργασίας στη διοίκηση διαφόρων επιχειρήσεων.
Εύα Κολλιάκου
Executive Secretary
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει μπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων στους τομείς της ενέργειας, της αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων και των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Ελισάβετ Κομνηνού
Resilience & Data Governance, Manager
Απόφοιτη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδικότητα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Western International University του Λονδίνου. Υπήρξε επικεφαλής σχεδίασης και ανάπτυξης για λογισμικά στον τομέα Υγείας, στον Ξενοδοχειακό και στον Τραπεζικό Τομέα. Εργάζεται πάνω από 25 έτη σε μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής σε επιτελικές θέσεις.
Εύη Κοντούλη
Manager
Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Msc στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει δεκαεπτά (17) έτη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, καθώς και στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Θάλεια Κουρκουβέλα
Manager
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες πληροφορικής σε θέσεις υποστήριξης πωλήσεων, marketing και εξυπηρέτησης πελατών.
Μαίρη Κωνσταντινίδη
Senior Sales Executive
Μαθηματικός Α.Π.Θ., MBA στο Ο.Π.Α. Εργάστηκε 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης κυρίως στους κλάδους της Αυτοκινητοβιομηχανίας και των Ασφαλειών, με έμφαση στην Πληροφορική, στα Συστήματα Διαχείρισης και στη Διαχείριση Κινδύνων, ενώ έχει εκτελέσει καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε Όμιλο Εταιρειών. Διαθέτει πιστοποιήσεις για τα ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001. Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και διεθνώς πιστοποιημένος σε ασφαλιστικά θέματα.
Αχιλλέας Κωνσταντινίδης
Resilience & Data Governance, Senior Manager
Οι δεξιότητές της έχουν καλλιεργηθεί μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον που ενίσχυσε την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της σε αντίξοες συνθήκες. Βοηθά ενεργά στην επίτευξη των ατομικών & τμηματικών στόχων, προωθώντας ταυτόχρονα την εσωτερική συνεργασία και επικοινωνία.
Λουκία Λουκά
Senior Consultant
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ειδικεύεται σε υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας και βασικός του ρόλος στην εταιρεία είναι η διεγαγωγή έργων αξιολογησης ασφάλειας και εκμετάλλευσης αδυναμιών. Κατέχει τις πιστοποιήσεις OSCP, CRTP, GCIH και eJPT.
Χρυσόστομος Μανούσης
Penetration Tester
Πτυχιούχος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Διεθνούς Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Διαθέτει πολυποίκιλη επαγγελματική εμπειρία στους κλάδους του HR, της διαφήμισης και του marketing.
Ιωάννα Μαραζώτη
Marketing Assistant
Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος του MBA Τεχνο-οικονομικά Συστήματα, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως σύμβουλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με εξειδίκευση στις έξυπνες τεχνολογίες (wireless sensors, RFID, εφαρμογές κινητών κτλ.). Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση έργων Lean and Six Sigma στη βιομηχανία.
Νίκη Μαυροπούλου
Resilience & Data Governance, Managing Consultant
Διπλωματούχος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Γεωφυσική & την Σεισμολογία. Έχει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Τομέα των Τεχνικών Έργων αλλά και της Εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.
Βίκυ Μητροπούλου
Resilience & Data Governance, Managing Consultant
Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εξειδικεύεται σε θέματα Υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Έχει ερευνητική δραστηριότητα στο mobile banking και στο cloud computing. Διαθέτει εμπειρία σε έργα Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO/IEC 27001 ως Lead Auditor (IRCA registered).
Χριστίνα Μπαμπασανίδη
Managing Consultant
Διπλωματούχος της Σχολής Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ του Ε.Μ.Π. και κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Συνεργάζεται με την PRIORITY ως Σύμβουλος Διοίκησης από το 2019. Διαθέτει 20ετή και πλέον εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και διοίκηση σύνθετων έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αντώνης Μπιλλήρης
Σύμβουλος Διοίκησης
Διαθέτει πτυχίο στο Corporate Law, Economics and Management, College de Leins (Université de Paris-Sud). Διαθέτει πάνω από 25 έτη εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων διαγωνισμών και συμβάσεων. Υπήρξε επικεφαλής για την υποβολή πλήθους προτάσεων στα πλαίσια συμμετοχής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα καινοτομίας, για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών από όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Σουζάνα Μπότση
Sales Manager, Public Sector
Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση την Διοικητική Επιστήμη. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Υπηρεσιών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση την Διοικητική Συμβουλευτική. Διαθέτει εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο καθώς και στην εκπόνηση κοινωνικών ερευνών.
Γιάννης Μπουλογεώργος
Sales Executive
Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director
Κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Sunderland. Διευρυμένη και πολυεπίπεδη εμπειρία 20 και πλέον ετών, σε θέσεις ευθύνης ιδιωτικών επιχειρήσεων, με εξειδίκευση τόσο στη διαχείριση έργων Πληροφορικής (small/large scale projects), όσο και σε πολιτικές ποιότητας και ασφάλειας.
Σπύρος Μώρος
Managing Consultant
Απόφοιτη ιδιωτικής σχολής Η/Υ. Έχει απασχοληθεί ως γραμματέας διεύθυνσης για περίπου 7 έτη πριν ξεκινήσει να αποτελεί μέλος της Ομάδας της PRIORITY το 1999. Διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία σε εργασίες λογιστηρίου και από το 2006 έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, το ρόλο της παρακολούθησης των εισπράξεων, της τιμολόγησης και των πληρωμών της Εταιρείας
Μαίρη Νεοφύτου
Senior Accountant
Απόφοιτος ιδιωτικής σχολής ΙΕΚ Δέλτα με Πτυχίο Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών μηχανών γραφείου. Με δεκαετή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό ως IT Support engineer. Βασικός ρόλος στην εταιρεία είναι η σωστή λειτουργεία, ασφάλεια και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων.
Ηρακλής Ντουάνκ
IT Administrator
Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, ΜSc Electronics and Telecommunications ΕΚΠΑ και κάτοχος MBA από την Hellenic Business Association. 15ετή εμπειρία σε έργα ασφάλειας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Implementer.
Δημήτρης Ξερνός
Technology, Director
Είναι κάτοχος πτυχίου Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα αναδιοργάνωσης, οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, ανασχεδιασμού και απλούστευσης επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και σε θέματα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ιδιωτικών επιχειρήσεων.Έχει υλοποιήσει σειρά από έργα στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον Τραπεζικό Τομέα καθώς και στον Ιδιωτικό Τομέα.Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Σπύρος Παλλαδινός
Senior Manager
Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος MSc σε Information Security από το University of Glasgow. Διαθέτει πολυετή πείρα ως technical και implementation consultant σε αρκετά domains.
Κωνσταντίνος Πανιόζογλου
Managing Consultant / Support Engineer
Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Food Quality Management, Wageningen University and Research Center, Ολλανδία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας.
Γιώργος Παπαδόπουλος
Administrative Director
Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές MSc International Business & Management από το Alba Graduate Business School. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, στον τομέα ρύθμισης δανείων και στην υποστήριξη διαγωνισμών και συμβάσεων
Κλέλια Πλαγιάννη
Senior Sales Executive
Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα management consulting στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στη στρατηγική αναδιοργάνωση οργανισμών και στην αποτύπωση και ανασχεδιασμό διαδικασιών. Eίναι πιστοποιημένος BCCLA, DPO Executive, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, ITIL Foundation, PRINCE 2 Foundation.
Μπάμπης Παπαλελούδης
Managing Consultant
Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (University of Edinburgh) και πιστοποίηση DPO. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συμμόρφωση των εταιρειών με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς και σε υποθέσεις Εταιρικού Δικαίου, Αστικού Δικαίου και Διαγωνισμών του Δημοσίου τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.
Δανάη Παπανίκου
GDPR Consultant
Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων ISO. Έχει διενεργήσει περισσότερες από 300 επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Υπήρξε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας για περισσότερα από 10 έτη σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα τροφίμων.
Γιάννης Παπλωματάς
Business Consulting, Director
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική από το Lund University. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και διεθνών έργων στους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
Σοφία Πέππα
Managing Consultant
Απόφοιτη του τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει εμπειρία στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σε σημεία παραγωγής και πώλησης τροφίμων και στην παροχή οδηγιών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Κατέχει τον τίτλο του Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
Φαίνη Ράνιου
Senior Consultant
Πτυχιούχος στην Τεχνική Διαχείριση (Συστημάτων Τεχνολογίας), Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Dayton, OH. Εργάστηκε από το 1997 στα τμήματα Τεχνολογίας και Εργασιών σε Οργανισμούς στους τομείς της Ανάπτυξης Λογισμικών, Ναυτιλίας και Τροφίμων. Διαθέτει περισσότερα από 10 έτη εμπειρία στη Υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων και στην Διαχείριση Έργων.
Δημήτρης Ροβανιάς
Business Excellence Director
Απόφοιτος του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές MSc in International Business Management από το Alba Graduate Business School. Διαθέτει εμπειρία σε τμήματα marketing και πωλήσεων μεγάλων επιχειρήσεων, με έμφαση στην εκτέλεση προωθητικών ενεργειών και στην B2B, B2C εξυπηρέτηση πελάτων.
Φάνης Σκλήρης
Senior Account Manager, Team Leader Co-financing Projects dpt, Private Sector
Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας, εταιρικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης και προσωπικών δεδομένων και έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Τάνια Σκραπαλιώρη
Senior Legal Counsel
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών από το ΔΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το πανεπιστήμιο του Manchester καθώς και ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business School. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σαν σύμβουλος μηχανικός σε πολυεθνική εταιρία, στον σχεδιασμό, τη μελέτη και διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, διυλιστηρίων πετρελαίου & φυσικού αερίου όπως και λιμανιών.
Δημήτρης Σπυριδάκης
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος ΜΒΑ από το ALBA. Εξειδικευμένος σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής-ITSM, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς και στη συμμόρφωση οργανισμών με τo GDPR. Είναι πιστοποιημένος σε ITIL® Foundation & ITIL® Intermediate, PRINCE2® Foundation, Business Continuity Certified Specialist (BCCS) & Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA). Πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων ITIL4 Foundation και Επιχειρησιακής Συνέχειας.
Δημήτρης Στασινόπουλος
Resilience & Data Governance, Director
Πτυχιούχος Χειρουργός Οδοντίατρος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εκπαιδευθεί σε θέματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε μονάδες υγείας.
Τρύφων Στρουσόπουλος
Business Consulting, Manager
Έμπειρο Στέλεχος επιχειρήσεων με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία σε στρατηγικές και διοικητικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Είναι υπεύθυνη για το πολυτιμότερο στοιχείο της εταιρείας μας, το Ανθρώπινο Δυναμικό μας. Στόχος της είναι η σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην εξέλιξη και τη μέγιστη αποδοτικότητα των στελεχών της εταιρείας, γεφυρώνοντας τις επιχειρηματικές μας προκλήσεις με τα ταλέντα και τις ανάγκες των ανθρώπων μας. Με σπουδές στην Ψυχολογία και στη Συμβουλευτική, εστιάζει στην πλήρη καταγραφή και κατανόηση των ευκαιριών ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, συμβάλλοντας συστηματικά και ουσιαστικά στους Επιχειρηματικούς στόχους της Διοίκησης.
Στέλλα Σφακάκη
HR Director & Employee Counsellor
Δικηγόρος Αθηνών, Νομική σύμβουλος με εξειδίκευση στον κλάδο της ενέργειας, πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) με ειδική εμπειρία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Πηνελόπη Τρίτου
Consultant, Legal & Compliance
Κοινωνιολόγος, Απόφοιτη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάτοχος MSc. στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφώσεων σχετικών με την Γενική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος καριέρας αλλά και ως Κοινωνιολόγος σε δομές Ειδικής Αγωγής και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Αλεξάνδρα Τσοβίλη
Training Officer
Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα με την εργασία του στην Οικονομική Διεύθυνση της PRIORITY ολοκληρώνει τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην “Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική”. Στο πλαίσιο της εργασίας του έχει αποκτήσει εμπειρία στη διεκπεραίωση διάφορων λογιστικών και φορολογικών εργασιών.
Χαράλαμπος Τσουκούλογλου
Accountant
Μηχανικός ΤΜΧΠΠΑ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κατεύθυνση στην Περιβαλλοντική Μηχανική, κάτοχος MSc στη Διαχείριση Αποβλήτων. Από το 2015 έχει εργαστεί σε εταιρείες και σε Συλλογικό Συστήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και έχει απασχοληθεί επάνω σε περιβαλλοντικά projects και σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση, κυκλική οικονομία κ.α.)
Χαρά Χατζηζήση
Senior Consultant
Κάτοχος προπτυχιακού Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Σουάνσι και μεταπτυχιακού Msc Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Νότινχαμ. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέσεις Μηχανικού Ποιοτικού Ελέγχου σε διεθνές περιβάλλον και Specialist διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συμμετέχοντας σε έργα βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών.
Βίκυ Χρήστου
Consultant
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος LL.M. στο Ναυτικό Δίκαιο από το Cardiff University. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων συμμόρφωσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Διαθέτει συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων, όπως επίσης και σε υποθέσεις Εμπορικού, Εταιρικού και Αστικού Δικαίου.
Άννα Ψαρρού
Senior Legal Counsel