Οι Άνθρωποί μας

Η επιτυχία της PRIORITY πηγάζει από τους ανθρώπους της. Οι εργαζόμενοί μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, αφού μέσω της αφοσίωσής τους, της σκληρής δουλειάς τους, της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους, επιτυγχάνεται η αποστολή μας και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης της PRIORITY. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 56 υπαλλήλους, συμβούλους και διοικητικό προσωπικό.

Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας και επενδύουμε σε αυτούς μέσα από συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, ανταμείβουμε τα καλά αποτελέσματα και φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής ανέλιξης.

Επιπλέον, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων μας συμβάλλουν τόσο οι μεγάλοι μας πελάτες και τα ενδιαφέροντα, πρωτοποριακά έργα που υλοποιούμε για αυτούς, όσο και το πνεύμα άμιλλας και αριστείας που υπάρχει ανάμεσα στα υψηλού επιπέδου στελέχη μας και δημιουργεί μια δυναμική κουλτούρα μάθησης.

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc Οργάνωσης & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, PhD Operations Management & Strategy, Warwick Business School. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Υπηρεσιών Πληροφορικής και ειδικεύεται στη Διαχείριση Ρίσκου, την Επιχειρησιακή Συνέχεια και τη Διαχείριση Κρίσεων. Πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCCLA).
Εμμανουήλ Αλβίζος
Resilience & Data Governance, Manager
Χημικός ΕΚΠΑ, MBA στα Οικονομικά. Εργάστηκε 27 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παραγωγής και στο επιτελικό κέντρο των εταιριών, στους τομείς του HR και της προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετέχει σε ΔΣ δημοσίων οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer) για θέματα του κανονισμού GDPR. Κατέχει Διδακτορικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη «Βιομηχανική πολιτική και Ιστορία»
Λευτέρης Αναστασάκης
Senior Sales Director
Ιδρυτής της εταιρείας PRIORITY από το 1995. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης επιχειρήσεων.
Παναγιώτης Αναστασάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Μηχανικός υπολογιστών και δικτύων με μακρά εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του λογισμικού eQualSuite που έχει αναπτύξει η PRIORITY για την αυτοματοποίηση των Διαδικασιών ISO.
Στέλιος Αντωνιάδης
Software Solutions, Consultant
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΔΠΘ. Εξειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό τεχνολογιών πληροφορικής (IT), στον σχεδιασμό και ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων και προμήθειας συστημάτων ΙΤ, στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και στη διαχείριση έργων πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένος DPO Executive, ISO 27001 Lead Auditor και Cisco Certified Network Administrator (CCNA).
Γιάννης Βάρκας
Technology, Manager
Απόφοιτη του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση τη “Δημόσια Οικονομική” του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” με κατεύθυνση την “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα έχοντας εργαστεί σε πολυεθνικό όμιλο εταιρειών.
Λία Βίγλα
Financial, Accounting Officer
Έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με εξαιρετική τεχνογνωσία στο μάρκετινγκ και τα παραδοσιακά / ψηφιακά μέσα, με βάση τόσο τη δημοσιογραφική του καριέρα όσο και τις θέσεις που κατείχε ως Επικεφαλής Γραφείου Τύπου / Social Media Strategist. Έχει διαχειριστεί και ενισχύει την ψηφιακή παρουσία ενός χαρτοφυλακίου πελατών που εκτείνεται από μεγάλες εταιρείες και μάρκες έως μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη δημοσιογραφία, την τεχνολογία, τις δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ και τα Social Media.
Γιώργος Γεωργατζής
Marketing Director
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc στην Παραγωγή και Διαχείρισης Ενέργειας από το ΕΜΠ και ΜΒΑ από το ALBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική και στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς και κλάδους δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με ειδίκευση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι πιστοποιημένη DPO και BCCP.
Ελευθερία Γεωργιάδου
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, κάτοχος MSc στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό ΕΚΠΑ. Από το 1997 εργάζεται σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συμμετέχοντας σε όλο τον κύκλο υλοποίησης έργων (συμβουλευτική, σχεδιασμός, πωλήσεις, PM, υλοποίηση, υποστήριξη και εκπαίδευση). Ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες και έχει πιστοποιήσεις CCNA, CCVA, και CEFFS.
Αλέξανδρος Γιαννακούρος
Software Solutions, Consultant
Γεωπόνος Ζωοτέχνης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στη Διαχείριση Ποιότητας, University of Paisley, UK. Εξειδικευμένος σύμβουλος στην ασφάλεια τροφίμων, έχοντας υλοποιήσει πλήθος έργων. Mέλος του μητρώου εγκεκριμένων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
Γιώργος Γούλας
Business Consulting, Manager
Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣΑ. Απόφοιτος του University of Essex, κάτοχος LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και Άυλων Αγαθών από την νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Είχε συμμετοχή σε πλειάδα έργων συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων Δικαίου προστασίας δεδομένων, Δικαίου τεχνολογιών, Εμπορικού, και Εταιρικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.
Χρήστος Ζαγγανάς
Legal Counsel, Head of Legal Team
Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων UoA, MSc Information and Communication Systems Security UoA. Έχει εργασθεί σε διάφορους τομείς της αγοράς, όπως τραπεζικό, υγείας, ναυτιλιακά, δημόσιο, κ.α. Εξειδικεύεται ως ICT Administrator - Security Engineer, καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με ερευνητική δραστηριότητα στην εκτίμηση ασφάλειας πληροφοριακών υποδομών και στο penetration testing. Διαθέτει εμπειρία σε έργα αξιολόγησης και βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών, οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και στον σχεδιασμό λύσεων που εμπεριέχουν τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.
Θοδωρής Κάβουρας
Technology, Consultant
Σπούδασε Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και εργάστηκε στον τομέα πληροφορικής για πάνω από 30 χρόνια, τα περισσότερα ως Υπεύθυνος Πληροφορικής, υλοποιώντας μια σειρά από απαιτητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στην Ασφάλεια πληροφοριών. Πιστοποιημένος ως Holistic Information Security Practitioner (2008) και ISO 27001:2013 Lead Auditor (2019).
Κώστας Καλδάνης
Technology, Managing Consultant
Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε Διευθυντικές θέσεις Μονάδων Παραγωγής πολυεθνικών εταιριών στο τομέα της Χημικής Βιομηχανίας και Τροφίμων. Ιδιαίτερη ενασχόληση σε θέματα βελτιστοποίησης διεργασιών,project management ,επίλυσης προβλημάτων, προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης καθώς και στη διαχείριση θεμάτων Περιβάλλοντος και Ασφάλειας και Υγείας.
Γιώργος Κάρλος
Business Consulting, Consultant
Απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως Οικονομικός Πιστοποιητής στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 ως Lead Auditor (IRCA Certified) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Λιάνα Καρούση
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Πτυχιούχος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος MSc στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το 2018 εργάζεται σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχοντας σε μεγάλα έργα αξιολόγησης ασφάλειας και εκμετάλλευσης αδυναμιών. Ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες και έχει πιστοποιήσεις CEH, CRTE, CRTO, CRTP, eCCPTv2, eWPTXv2 και LPT.
Δημήτρης Κατσίκης
Technology, Senior Consultant – Security Analyst
Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΑΠ. Διαθέτει εικοσαετή εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, στους κλάδους της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης.
Νεκταρία Κατσιμιλή
Sales, Sales Assistant
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MBA TQM με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει μπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων στους τομείς της ενέργειας, της αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων και των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Ελισάβετ Κομνηνού
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Απόφοιτη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδικότητα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Western International University του Λονδίνου. Υπήρξε επικεφαλής σχεδίασης και ανάπτυξης για λογισμικά στον τομέα Υγείας, στον Ξενοδοχειακό και στον Τραπεζικό Τομέα. Εργάζεται πάνω από 25 έτη σε μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής σε επιτελικές θέσεις.
Εύη Κοντούλη
Software Solutions, Senior Business Analyst
Πτυχιούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και εμπειρία στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων.
Κωνσταντίνος Κρεατσούλας
Technology, Consultant
Μαθηματικός Α.Π.Θ., MBA στο Ο.Π.Α. Εργάστηκε 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης κυρίως στους κλάδους της Αυτοκινητοβιομηχανίας και των Ασφαλειών, με έμφαση στην Πληροφορική, στα Συστήματα Διαχείρισης και στη Διαχείριση Κινδύνων, ενώ έχει εκτελέσει καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε Όμιλο Εταιρειών. Διαθέτει πιστοποιήσεις για τα ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001. Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και διεθνώς πιστοποιημένος σε ασφαλιστικά θέματα.
Αχιλλέας Κωνσταντινίδης
Resilience & Data Governance, Managing Consultant
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες πληροφορικής σε θέσεις υποστήριξης πωλήσεων, marketing και εξυπηρέτησης πελατών.
Μαίρη Κωνσταντινίδη
Sales, Sales Executive
Διπλωματούχος χημικός μηχανικός Ε.Μ.Π. (Β.Sc.) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ε.Μ.Π. (M.Sc.), στην περιβαλλοντική μηχανική. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι εξειδικευμένος στη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων με έμφαση στο περιβάλλον και στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015.
Νικόλαος Μαργαρίτης
Business Consulting, Senior Consultant
Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος του MBA Τεχνο-οικονομικά Συστήματα, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία ως σύμβουλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με εξειδίκευση στις έξυπνες τεχνολογίες (wireless sensors, RFID, εφαρμογές κινητών κτλ.). Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση έργων Lean and Six Sigma στη βιομηχανία.
Νίκη Μαυροπούλου
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Διπλωματούχος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην Γεωφυσική & την Σεισμολογία. Έχει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον Τομέα των Τεχνικών Έργων αλλά και της Εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.
Βίκυ Μητροπούλου
Resilience & Data Governance, Consultant
Πτυχιούχος Τμήματος Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. Πειραιά, MSc Information Security & Computer Forensics από το University of East London και πιστοποιημένος ISO27001 Lead Auditor. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως IT Systems Administrator & IT Security Specialist στο Τραπεζικό κλάδο. Εξειδικεύεται στα έργα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και GDPR.
Βασίλης Μίχας
Technology, Consultant
Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εξειδικεύεται σε θέματα Υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Έχει ερευνητική δραστηριότητα στο mobile banking και στο cloud computing. Διαθέτει εμπειρία σε έργα Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι πιστοποιημένη κατά ISO/IEC 27001 ως Lead Auditor (IRCA registered).
Χριστίνα Μπαμπασανίδη
Technology, Senior Consultant
Διπλωματούχος της Σχολής Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ του Ε.Μ.Π. και κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Συνεργάζεται με την PRIORITY ως Σύμβουλος Διοίκησης από το 2019. Διαθέτει 20ετή και πλέον εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και διοίκηση σύνθετων έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αντώνης Μπιλλήρης
Σύμβουλος Διοίκησης
Διαθέτει πτυχίο στο Corporate Law, Economics and Management, College de Leins (Université de Paris-Sud). Διαθέτει πάνω από 25 έτη εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων διαγωνισμών και συμβάσεων. Υπήρξε επικεφαλής για την υποβολή πλήθους προτάσεων στα πλαίσια συμμετοχής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα καινοτομίας, για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών από όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Σουζάνα Μπότση
Sales, Senior Account Manager
Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director
Κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Sunderland. Διευρυμένη και πολυεπίπεδη εμπειρία 20 και πλέον ετών, σε θέσεις ευθύνης ιδιωτικών επιχειρήσεων, με εξειδίκευση τόσο στη διαχείριση έργων Πληροφορικής (small/large scale projects), όσο και σε πολιτικές ποιότητας και ασφάλειας.
Σπύρος Μώρος
Technology, Senior Consultant
Απόφοιτη ιδιωτικής σχολής Η/Υ. Ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας επί 14 συναπτά έτη. Εργάστηκε ως γραμματέας διεύθυνσης για περισσότερα από 10 έτη. Από το 2006 είναι υπεύθυνη παρακολούθησης των πληρωμών και του ταμείου της εταιρείας.
Μαίρη Νεοφύτου
Financial, Collection Officer
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, με MSc στην Μικροηλεκτρονική από το ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Διαθέτει εμπειρία ως IT Systems Administrator και Υπεύθυνος Ποιότητας. Εξειδικεύεται σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης καθώς και υιοθέτησης Τεχνολογίας Πληροφοριών.
Λευτέρης Νταντούμης
Software Solutions, Manager
Απόφοιτος ιδιωτικής σχολής ΙΕΚ Δέλτα με Πτυχίο Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών μηχανών γραφείου. Με δεκαετή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό ως IT Support engineer. Βασικός ρόλος στην εταιρεία είναι η σωστή λειτουργεία, ασφάλεια και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων.
Ηρακλής Ντουανκ
ΙΤ Assistant
Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, ΜSc Electronics and Telecommunications ΕΚΠΑ και κάτοχος MBA από την Hellenic Business Association. 15ετή εμπειρία σε έργα ασφάλειας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Implementer.
Δημήτρης Ξερνός
Technology, Director
Είναι κάτοχος πτυχίου Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα αναδιοργάνωσης, οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, ανασχεδιασμού και απλούστευσης επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και σε θέματα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ιδιωτικών επιχειρήσεων.Έχει υλοποιήσει σειρά από έργα στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον Τραπεζικό Τομέα καθώς και στον Ιδιωτικό Τομέα.Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Σπύρος Παλλαδινός
Managing Consultant
Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Food Quality Management, Wageningen University and Research Center, Ολλανδία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας.
Γιώργος Παπαδόπουλος
Administrative Director
Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα management consulting στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στη στρατηγική αναδιοργάνωση οργανισμών και στην αποτύπωση και ανασχεδιασμό διαδικασιών. Eίναι πιστοποιημένος BCCS, DPO Executive, ISO 27001 Lead Auditor.
Μπάμπης Παπαλελούδης
Resilience & Data Governance, Senior Consultant
Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων ISO. Έχει διενεργήσει περισσότερες από 300 επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Υπήρξε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας για περισσότερα από 10 έτη σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα τροφίμων.
Γιάννης Παπλωματάς
Business Consulting, Director
Διαθέτει πολύ σημαντική εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες με εξειδίκευση στο sales, public tendering και administration. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας του ΕΚΠΑ, με Μεταπτυχιακό στο Project Management από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Μεταπτυχιακό στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων από το ΕΜΠ. Πριν απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, είχε μία ενδιαφέρουσα ακαδημαϊκή καριέρα σε Αγγλία και Ελλάδα.
Τζωρτζίνα Παρασκευοπούλου
Sales, Sales Executive
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ, κάτοχος MSc με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική από το Lund University. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και διαχείριση εθνικών και διεθνών έργων στους τομείς της ενέργειας, του νερού, του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
Σοφία Πέππα
Business Consulting, Senior Consultant
Πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, με εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Εξειδικεύεται σε θέματα υιοθέτησης τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Νάσος Προεστάκης
Technology, Consultant
Απόφοιτη Διοίκησης και Οικονομίας Επιχειρήσεων του Ιεκ Ακμή. Τελειόφοιτη BSc (Hons) Business Management του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην γραμματειακή υποστήριξη και στο Social Media Management.
Ηλιάνα Ραϊσάκη
Administrative Assistant
Απόφοιτη του τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει εμπειρία στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων σε σημεία παραγωγής και πώλησης τροφίμων και στην παροχή οδηγιών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Κατέχει τον τίτλο του Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
Φαίνη Ράνιου
Business Consulting, Consultant
Απόφοιτος του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές MSc in International Business Management από το Alba Graduate Business School. Διαθέτει εμπειρία σε τμήματα marketing και πωλήσεων μεγάλων επιχειρήσεων, με έμφαση στην εκτέλεση προωθητικών ενεργειών και στην B2B, B2C εξυπηρέτηση πελάτων.
Φάνης Σκλήρης
Sales, Account Manager
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών από το ΔΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το πανεπιστήμιο του Manchester καθώς και ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business School. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σαν σύμβουλος μηχανικός σε πολυεθνική εταιρία, στον σχεδιασμό, τη μελέτη και διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, διυλιστηρίων πετρελαίου & φυσικού αερίου όπως και λιμανιών.
Δημήτρης Σπυριδάκης
Technology, Consultant
Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας, εταιρικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης και προσωπικών δεδομένων και έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Τάνια Σκραπαλιώρη
Resilience & Data Governance, GDPR Consultant
Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος ΜΒΑ από το ALBA. Εξειδικευμένος σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής-ITSM, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς και στη συμμόρφωση οργανισμών με τo GDPR. Είναι πιστοποιημένος σε ITIL® Foundation & ITIL® Intermediate, PRINCE2® Foundation, Business Continuity Certified Specialist (BCCS) & Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA). Πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων ITIL4 Foundation και Επιχειρησιακής Συνέχειας.
Δημήτρης Στασινόπουλος
Resilience & Data Governance, Director
Πτυχιούχος Χειρουργός Οδοντίατρος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εκπαιδευθεί σε θέματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε μονάδες υγείας.
Τρύφων Στρουσόπουλος
Business Consulting, Senior Consultant
Έμπειρο Στέλεχος επιχειρήσεων με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία σε στρατηγικές και διοικητικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Είναι υπεύθυνη για το πολυτιμότερο στοιχείο της εταιρείας μας, το Ανθρώπινο Δυναμικό μας. Στόχος της είναι η σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην εξέλιξη και τη μέγιστη αποδοτικότητα των στελεχών της εταιρείας, γεφυρώνοντας τις επιχειρηματικές μας προκλήσεις με τα ταλέντα και τις ανάγκες των ανθρώπων μας. Με σπουδές στην Ψυχολογία και στη Συμβουλευτική, εστιάζει στην πλήρη καταγραφή και κατανόηση των ευκαιριών ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, συμβάλλοντας συστηματικά και ουσιαστικά στους Επιχειρηματικούς στόχους της Διοίκησης.
Στέλλα Σφακάκη
HR Director & Employee Counsellor
Κοινωνιολόγος, Απόφοιτη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάτοχος MSc. στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφώσεων σχετικών με την Γενική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος καριέρας αλλά και ως Κοινωνιολόγος σε δομές Ειδικής Αγωγής και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Αλεξάνδρα Τσοβίλη
Training Officer
Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην “Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική”.
Χαράλαμπος Τσουκούλογλου
Accounting Assistant
Δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος LL.M σε Ευρωπαϊκό και Γαλλικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris 1- Pantheon Sorbonne). Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα συμμόρφωσης (compliance), δικαίου προσωπικών δεδομένων, εμπορικού και αστικού δικαίου τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.
Ιόλη Χατζηαντωνίου
Resilience & Data Governance, GDPR Consultant
Μηχανικός ΤΜΧΠΠΑ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κατεύθυνση στην Περιβαλλοντική Μηχανική, κάτοχος MSc στη Διαχείριση Αποβλήτων. Από το 2015 έχει εργαστεί σε εταιρείες και σε Συλλογικό Συστήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και έχει απασχοληθεί επάνω σε περιβαλλοντικά projects και σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση, κυκλική οικονομία κ.α.)
Χαρά Χατζηζήση
Business Consulting, Consultant
Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον. Πιστοποιημένος επαγγελματίας στο digital marketing με αποδεδειγμένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία FMCG με εξειδίκευση στο στρατηγικό μάρκετινγκ και τη διαχείριση των πωλήσεων για πολυεθνικά brands.
Αντώνης Χατζηπαντελή
Cyprus Business Development Director
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος LL.M. στο Ναυτικό Δίκαιο από το Cardiff University. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων συμμόρφωσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Διαθέτει συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων, όπως επίσης και σε υποθέσεις Εμπορικού, Εταιρικού και Αστικού Δικαίου.
Άννα Ψαρρού
Resilience & Data Governance, GDPR Consultant