ISO 17025 με την PRIORITY

Η PRIORITY από το 1995 έχει οδηγήσει περισσότερα από 50 εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων στη χώρα μας σε διαπίστευση κατά ISO 17025, γιατί εγγυάται: 

 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και ταιριάζουν στο είδος του εργαστηρίου και στο προσωπικό σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας στις αξιολογήσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι 100%
 • αποτελεσματικότητα: βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου σας στην πράξη χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς. 

Ρωτήστε τους πελάτες μας

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

ISO 17025 με την PRIORITY

Η PRIORITY από το 1995 έχει οδηγήσει περισσότερα από 50 εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων στη χώρα μας σε διαπίστευση κατά ISO 17025, γιατί εγγυάται: 

 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και ταιριάζουν στο είδος του εργαστηρίου και στο προσωπικό σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας στις αξιολογήσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι 100%
 • αποτελεσματικότητα: βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου σας στην πράξη χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς. 

Ρωτήστε τους πελάτες μας


τι μας διαφοροποιεί

Από τις πρώτες διαπιστεύσεις ISO 17025 στην Ελλάδα, έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα από 50 έργα σε όλους του τύπους εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων (δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, εργαστήρια πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων, εργαστήρια βιομηχανίας, κλπ.). Με βαθιά γνώση της ακρίβειας και της λεπτομέρειας που απαιτείται σε κάθε διαδικασία διαπίστευσης και με τεχνική εμπειρία, οι σύμβουλοί μας εγγυώνται πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των αξιολογητών και των εμπειρογνωμόνων του ΕΣΥΔ. 

Η PRIORITY είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που διενεργεί σεμινάρια επαλήθευσης/ επικύρωσης μεθόδων, εκτίμησης αβεβαιότητας των μετρήσεων και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. Έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη πλάνου μετρήσεων επαλήθευσης/ επικύρωσης των μεθόδων, οδηγιών εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, οδηγιών εκτίμησης αβεβαιότητας για κάθε μέθοδο του εργαστηρίου καθώς και την δημιουργία των αντίστοιχων υπολογιστικών φύλλων για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

τα έργα μας

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Spectrum Labs,
 • ΓΕΣ - ΤΕΦ 491,
 • Linde Hellas,
 • Vet in Progress,
 • Δομική Πρόοδος,
 • ΔΕΣΦΑ,
 • Ελληνικά Πετρέλαια,
 • Motor Oil Hellas,
 • Καπνοβιομηχανία Καρέλια,
 • DNALogy,
 • Chemmar,
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Μονάδες Ιολογίας και Παρασιτολογίας,
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Μονάδα Συλλογής Παθογόνων Μικροοργανισμών και Ποιοτικού Ελέγχου στην Κλινική Μικροβιολογία( ISO 17043),
 • Ιατρική Φροντίδα,
 • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Εργαστήριο Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας,
 • Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων,
 • Κοτόπουλα Νιτσιάκος κ.ά.

τι είναι το ISO/IEC 17025

Είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τι απαιτείται από ένα εργαστήριο ώστε να αποδείξει τόσο την τεχνική επάρκεια του προσωπικού του όσο και την διαθεσιμότητα πόρων τεχνικής φύσεως (εξοπλισμός, πρότυπα, εγκαταστάσεις, έγκυρες μέθοδοι κλπ.) με στόχο την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων για συγκεκριμένες αναλύσεις / δοκιμές / διακριβώσεις. Επιπλέον, το πρότυπο ISO 17025 απαιτεί από τα εργαστήρια να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιεί και μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων που καλύπτουν και τις βασικές αρχές του ISO 9001.

γιατί να ξεκινήσετε άμεσα

Η ανάπτυξη της διαπίστευσης είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την παγκοσμιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών. Σε μια τέτοια ενοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη αγορά, η ανάγκη για αξιόπιστα, έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι επιτακτική, ώστε να διευκολύνονται οι εμπορικές συναλλαγές, η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων με στόχο τον περιορισμό του κόστους, η ισοδυναμία των ελέγχων σε όλα τα κράτη και η αποδοχή της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών από τις δημόσιες αρχές όλων των κρατών. 

Η διαπίστευση αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου, ενώ συνιστά επίσημη κρατική αναγνώριση, τα δε πιστοποιητικά του διαπιστευμένου εργαστηρίου ενέχουν θέση δημοσίων εγγράφων. Για αυτό ζητείται από μεγάλους πελάτες, σε διεθνείς συνεργασίες, από τις δημόσιες/ ελεγκτικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.