επιχειρησιακή συνέχεια κατά ISO 22301 με την PRIORITY

Είμαστε η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα στην επιχειρησιακή συνέχεια έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς έργα συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας/ business continuity μέχρι την πιστοποίησή τους κατά ISO 22301 στην χώρα μας και στο εξωτερικό. Παράλληλα αντιπροσωπεύουμε το διεθνές Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Συνέχειας BCMI και παρέχουμε στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή τα εξειδικευμένα πιστοποιημένα σεμινάρια για Business Continuity Planners, Specialists, Experts και Lead Auditors.

Διαθέτουμε την πιο δυνατή ομάδα συμβούλων στην επιχειρησιακή συνέχεια και χάρη στην μοναδική εμπειρία μας, έχουμε την τεχνογνωσία να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και να σας προετοιμάσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να ενδυναμώσετε την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της επιχείρησής σας με αποδοτικές και ρεαλιστικές λύσεις. 

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

επιχειρησιακή συνέχεια κατά ISO 22301 με την PRIORITY

Είμαστε η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα στην επιχειρησιακή συνέχεια έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς έργα συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας/ business continuity μέχρι την πιστοποίησή τους κατά ISO 22301 στην χώρα μας και στο εξωτερικό. Παράλληλα αντιπροσωπεύουμε το διεθνές Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Συνέχειας BCMI και παρέχουμε στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή τα εξειδικευμένα πιστοποιημένα σεμινάρια για Business Continuity Planners, Specialists, Experts και Lead Auditors.

Διαθέτουμε την πιο δυνατή ομάδα συμβούλων στην επιχειρησιακή συνέχεια και χάρη στην μοναδική εμπειρία μας, έχουμε την τεχνογνωσία να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και να σας προετοιμάσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να ενδυναμώσετε την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της επιχείρησής σας με αποδοτικές και ρεαλιστικές λύσεις. 


η μεθοδολογία μας

 1. αποτιμούμε σε συνεργασία με τα στελέχη σας και με μία συστηματική μεθοδολογία τις επιπτώσεις διακοπής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και καθορίζουμε τους επιθυμητούς στόχους ανάκαμψης (Business Impact Analysis, BIA)
 2. αξιολογούμε και ιεραρχούμε τους κινδύνους που απειλούν την επιχειρησιακή συνέχεια χρησιμοποιώντας έγκυρες και διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες και τους παρουσιάζουμε με κατανοητό τρόπο στη Διοίκηση (risk assessment)
 3. υποστηρίζουμε τη Διοίκηση στη διαμόρφωση της στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας και την επιλογή των πλέον αποδοτικών και ρεαλιστικών σεναρίων ανάκαμψης (business continuity strategy)
 4. αναπτύσσουμε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας στα πλαίσια της επιλεγείσας στρατηγικής (Business Continuity Plan, BCP)
 5. σας υποστηρίζουμε στην επιλογή και εγκατάσταση μηχανισμών και υποδομών εφεδρείας και στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση διακοπής (Disaster Recovery Plan, DRP)
 6. ευαισθητοποιούμε το προσωπικό σας, παρέχουμε την πιστοποιημένη από το BCM Institute εκπαίδευση στην εφαρμογή και επιθεώρηση των αρχών επιχειρησιακής συνέχειας και πιστοποιούμε τα στελέχη σας με τη χορήγηση των διεθνών πιστοποιητικών Business Continuity Planner, Business Continuity Specialist, Business Continuity Expert και Business Continuity Lead Auditor.
 7. σας υποστηρίζουμε στη διενέργεια ασκήσεων σύμφωνα με ρεαλιστικά σενάρια που προσομοιώνουν διακοπή των δραστηριοτήτων και αξιολογούμε την απόδοσή σας
 8. αναπτύσσουμε ειδικά για εσάς γραπτές πολιτικές και διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας που συνιστούν το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΠ) και οι οποίες εναρμονίζονται με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης και την υφιστάμενη τεκμηρίωση
 9. εντάσσουμε στο ΣΔΕΠ τις απαιτήσεις των κρατικών αρχών όπως ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ, ΓΓΠΣ και του κανονιστικού πλαισίου
 10. με το λογισμικό μας eQualSuite αυτοματοποιούμε τις διοικητικές διαδικασίες της επιχειρησιακής συνέχειας που απαιτεί το ISO 22301
 11. επιθεωρούμε την εφαρμογή και την αφομοίωση πολιτικών και διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας και μετράμε τη βελτίωση του ανθεκτικότητάς σας
 12. εάν επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ISO 22301:2012 για την απόκτηση διεθνούς αναγνώρισης ως προς τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

7 λόγοι για να ξεκινήσετε άμεσα

Οι επιπτώσεις από τη μη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων και λειτουργιών της επιχείρησής μας είναι συχνά ανυπολόγιστες τόσο στον κύκλο εργασιών και τα κέρδη όσο και στην εταιρική φήμη και εικόνα.

 • Η απόδειξη προς τους πελάτες μας ότι διαθέτουμε επιχειρησιακή ανθεκτικότητα μειώνει την ανάγκη τους να διαθέτουν εναλλακτικούς προμηθευτές.
 • Όλοι είμαστε το ίδιο εκτεθειμένοι σε έκτακτα συμβάντα που απειλούν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας από μικρά όπως διακοπή του ηλεκτρικού, αστοχία ενός server, μόλυνση από ιό μέχρι μεγάλα όπως σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, απεργία, κλπ.
 • Η αξιολόγηση της κρισιμότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών και των επιπτώσεών της διακοπής τους στα οικονομικά αποτελέσματα και τη φήμη της εταιρείας συνιστά για πολλές επιχειρήσεις μία μεγάλη έκπληξη.
 • Ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν μελετήσει σε βάθος τα θέματα επιχειρησιακής συνέχειας, ώστε να ταιριάξουν τις πραγματικές ανάγκες τους σε καθεστώς διακοπής δραστηριοτήτων με τις επιλογές και τις επενδύσεις τους στις αντίστοιχες πληροφοριακές υποδομές.
 • Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα που μπορούμε για να εξασφαλίζουμε τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας.
 • Η νομοθεσία στα θέματα επιχειρησιακής συνέχειας συνεχώς εμπλουτίζεται και οι μεγάλες επιχειρήσεις ολοένα και ζητούν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία από τους προμηθευτές τους σχετικά με την αυξημένη ικανότητά τους αντιμετώπισης διακοπών λειτουργίας.

τι είναι το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO 22301

Είναι ένα σύνολο μέτρων προετοιμασίας και εταιρικών διαδικασιών με στόχο την μείωση των επιπτώσεων από οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να προκαλέσει διακοπή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, από την αστοχία ενός υλικού της ΙΤ υποδομής μέχρι έκτακτες καταστάσεις, όπως απεργία, διαδηλώσεις, σεισμός, φωτιά, κλπ. Ο στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΠ) είναι η διακοπή στις δραστηριότητες της επιχείρησης να είναι όσο το δυνατό μικρότερη (αν δεν είναι εφικτό να αποτραπεί τελείως) και σε όσο το δυνατό λιγότερες και λιγότερο σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες, ώστε να μειωθούν οι απώλειες για την επιχείρηση τόσο σε κύκλο εργασιών και κέρδη όσο και σε εταιρική φήμη.

Για το σκοπό αυτό από το πρότυπο ISO 22301 και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές απαιτούνται τα εξής:

 • ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων και των παρεπόμενων επιπτώσεων που θα έχουν στην επιχειρησιακή λειτουργία (risk assessment, αξιολόγηση κινδύνων)
 • η αξιολόγηση της κρισιμότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περίπτωση διακοπής και η εκτίμηση της επίπτωσής τους στα οικονομικά αποτελέσματα και τη φήμη της εταιρείας (Business Impact Analysis BIA, ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων)
 • η διαμόρφωση μίας στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας με βάση τα αποτελέσματα των άνω μελετών, η οποία θα σταθμίζει ρίσκα και σχετικά κόστη και θα συνιστά το πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους (business continuity strategy)
 • η επιλογή και εγκατάσταση μηχανισμών και υποδομών εφεδρείας που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση διακοπής (disaster recovery site) και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης τους (Disaster Recovery Plan, DRP)
 • η προετοιμασία Πλάνου (ή Πλάνων) Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan, BCP) το οποίο περιγράφει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που έχουν σχεδιασθεί να εφαρμοσθούν σε περίπτωση διακοπής
 • η δοκιμή, η αναθεώρηση και η συνεχής αξιολόγηση των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας με στόχο να αποδειχθούν αποτελεσματικά όταν χρειασθεί να εφαρμοσθούν
 • η ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα εξασφαλίζουν ότι τα ανωτέρω ενσωματώνονται στην λειτουργία της επιχείρησης.

Η επιχειρησιακή συνέχεια ως η ικανότητα της επιχείρησης να μη διακόψει τις λειτουργίες της από ένα συμβάν μικρής ή μεγάλης κλίμακας ή να τις επαναφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο επιθυμητό επίπεδο συνδέεται με την ανθεκτικότητα (resilience) της επιχείρησης και των υποδομών της. Το ISO 22301 παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και είναι το διεθνές πρότυπο που αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο οδηγό για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να μελετήσει τους κινδύνους επιχειρησιακής συνέχειας, να διαμορφώσει σενάρια, να επιλέξει οργανωτικά και τεχνολογικά μέσα και να θωρακισθεί στο μέτρο του δυνατού από έκτακτα συμβάντα. Τα ISO 22301 βασίζεται στο βρετανικό BS 25999, που αποτελούσε το πλέον διαδεδομένο πρότυπο πιστοποίησης από το 2006. Το γεγονός ότι εκδόθηκε (το 2012) ως πρότυπο ISO, φανερώνει την ολοένα και αυξανόμενη σημασία που δίδεται διεθνώς στην επιχειρησιακή συνέχεια ως μέρος του σύγχρονου μάνατζμεντ.

ποιους αφορά

Το πρότυπο Business Continuity Management System ISO 22301:2012 απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η εφαρμογή του βοηθάει την επιχείρηση να επιδείξει στα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, συνεργάτες, κλπ.) ότι η ικανότητα επιχειρησιακής συνέχειας είναι κατάλληλη για το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΠ) είτε πρόκειται να πιστοποιηθεί είτε όχι:

 • αφορά όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες μίας επιχείρησης καθώς όλες αξιολογούνται και όλες πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανακτηθούν στην κρίσιμη στιγμή
 • απαιτεί πολύ ενεργό συμμετοχή του τμήματος ΙΤ, καθώς σχεδόν όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης και επομένως η ανάκτησή τους σχετίζεται πρωτίστως με τις πληροφοριακές υποδομές και τις δυνατότητές τους
 • απαιτεί αποφάσεις από τη Διοίκηση της επιχείρησης σχετικά με την αξιολόγηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και την αναγκαιότητα τυχόν επενδύσεων.

η κατάσταση στην αγορά

Όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, σημαντικές εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες διαχείρισης υποδομών, πρωτοπόροι σε άλλους κλάδους επιδιώκουν διαρκώς να βελτιώνουν την επιχειρησιακή ανθεκτικότητά τους αναπτύσσοντας διαδικασίες και εργαλεία επιχειρησιακής συνέχειας και πιστοποιούμενοι κατά ISO 22301 και ως εκ τούτου απαιτώντας από τους προμηθευτές τους αντίστοιχες ενέργειες. Παράλληλα οι κρατικές αρχές όπως ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ, ΓΓΠΣ θέτουν παρόμοιες απαιτήσεις μέσω νόμων και εγκυκλίων, ενώ άρχισαν να παρουσιάζονται και σε διαγωνισμούς σχετικά κριτήρια.

Μερικές επιχειρήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 22301, ενώ πολλά στελέχη επιμορφώνονται κάθε χρόνο σε πιστοποιημένα σεμινάρια επιχειρησιακής συνέχειας προκειμένου να υποστηρίξουν τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων τους. Πλέον σε πολλούς κλάδους η προετοιμασία Business Continuity Plans και Disaster Recovery Plans και η ανάπτυξη πολιτικών επιχειρησιακής συνέχειας θεωρείται αυτονόητη και συχνά προϋπόθεση για συνεργασία.

Τα έργα της PRIORITY στην επιχειρησιακή συνέχεια

 • Accurate,
 • Alpha Bank, Διευθύνσεις Πληροφορικής,
 • Alpha Supporting Services,
 • Bold Ogilvy & Mather,
 • DB Schenker,
 • ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα,
 • Elpedison,
 • G4S,
 • Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής,
 • Παπαστράτος (Philip Morris International), κ.ά.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.