ISO 20000 με την PRIORITY

Η ομάδα συμβούλων της PRIORITY με τη μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στο ISO 20000, εγγυάται για εσάς: 

 • αποτελεσματικότητα: καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τις βέλτιστες λύσεις και αυξάνουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής σας
 • απλότητα: οι πρακτικές και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και στα μέτρα σας
 • σιγουριά: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% έχοντας τα περισσότερα και σημαντικότερα έργα στην αγορά
 • οικονομία: οι υπηρεσίες μας, αν και μοναδικές, φροντίζουμε να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας. 

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας 

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

ISO 20000 με την PRIORITY

Η ομάδα συμβούλων της PRIORITY με τη μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στο ISO 20000, εγγυάται για εσάς: 

 • αποτελεσματικότητα: καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τις βέλτιστες λύσεις και αυξάνουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής σας
 • απλότητα: οι πρακτικές και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και στα μέτρα σας
 • σιγουριά: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% έχοντας τα περισσότερα και σημαντικότερα έργα στην αγορά
 • οικονομία: οι υπηρεσίες μας, αν και μοναδικές, φροντίζουμε να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας. 

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας 


τι μας διαφοροποιεί

Διαθέτουμε την πιο δυνατή ομάδα συμβούλων στην ασφάλεια πληροφοριών και έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα από 80 έργα IT Governance  (ISO 27001 – Ασφάλεια Πληροφοριών, ISO 20000 - Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής και  ISO 22301 - Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας) στις μεγαλύτερες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, σε τράπεζες, σε βιομηχανικούς ομίλους, σε μονάδες υγείας, σε εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, ακόμα και σε πολύ μικρές εταιρείες κάτω των 10 ατόμων. 

Χάρη στην μοναδική εμπειρία μας, έχουμε την τεχνογνωσία να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητές σας και να εντοπίσουμε άμεσα τις λύσεις που ταιριάζουν στον κλάδο σας, στο μέγεθός, στις υποδομές και στα στελέχη σας.

τα έργα μας

 • Alpha Bank,
 • Alpha Supporting Services,
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
 • SingularLogic,
 • SIBS Forward payment Solutions

η μεθοδολογία μας

 1. διάγνωση
 • αξιολογούμε τις υπηρεσίες πληροφορικής και τις διαδικασίες σας
 • εντοπίζουμε τις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου
 • ιεραρχούμε και σας παρουσιάζουμε με κατανοητό τρόπο τις απαιτούμενες ενέργειες προσαρμογής 
 1. εφαρμογή λύσεων
 • σας προτείνουμε σαφείς και ρεαλιστικές λύσεις για τις ανάγκες σας
 • σας υποστηρίζουμε πλήρως στην επιλογή και παραμετροποίηση τεχνολογικών εργαλείων και υποδομών
 • σας καθοδηγούμε στην υλοποίηση των νέων μέτρων και διαδικασιών λειτουργίας 
 1. σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής
 • αναπτύσσουμε ειδικά για εσάς γραπτές πολιτικές και διαδικασίες σε αρμονία με τις υφιστάμενες
 • αξιοποιούμε λογισμικά και συστηματοποιούμε αρχεία που χρησιμοποιείτε
 • με το λογισμικό μας eQualSuite αυτοματοποιούμε τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτεί το ISO 20000 
 1. ανάπτυξη κουλτούρας
 • ευαισθητοποιούμε το προσωπικό σας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιστατικά, προβλήματα, αλλαγές και εκδόσεις
 • εκπαιδεύουμε στην πράξη τα στελέχη σας στις νέες πολιτικές και διαδικασίες
 • επιθεωρούμε την εφαρμογή και την αφομοίωση των μέτρων και μετράμε τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των υπηρεσιών 
 1. βελτίωση εταιρικής εικόνας
 • αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία μέχρι την απονομή του πιστοποιητικού σας κατά ISO 20000
 • σας υποστηρίζουμε πλήρως στις επιθεωρήσεις από τους μεγάλους πελάτες σας

τι είναι το σύστημα για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000

Η κρισιμότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών πληροφορικής που μία σύγχρονη επιχείρηση προσφέρει στους εργαζομένους της, στις θυγατρικές της ή και στους πελάτες της, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών που ονομάζεται IT Service Management και περιλαμβάνει παράγοντες όπως η διατήρηση ενός επιπέδου επιθυμητής λειτουργίας, η συντήρηση των υποδομών πληροφορικής, η αναβάθμισή τους και η εν γένει διαχείρισή τους, αφού έχει αποδειχθεί ότι επιδρούν με πολλούς τρόπους στο κόστος λειτουργίας και στη φήμη της επιχείρησης.

Οι διεθνώς καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές που συμπυκνώνονται στο Information Technology Infrastructure Library (ITIL) και στο πρότυπο ISO 20000, διασφαλίζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • θεσμοθετούνται προδιαγραφές ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής σε συμφωνία με προμηθευτές και πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς)
 • επιτυγχάνεται η πλήρης παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η αποτύπωσή του σε περιοδικές αναφορές μέσω συγκεκριμένων δεικτών
 • οργανώνεται η συγκέντρωση των αιτημάτων των χρηστών των υπηρεσιών και διασφαλίζεται η συστηματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των περιστατικών, προβλημάτων και συμβάντων, βάσει προκαθορισμένων διαδικασιών
 • οργανώνεται η εταιρική γνώση που προκύπτει από την αντιμετώπιση προβλημάτων και συμβάντων, ώστε να χρησιμοποιείται για την ταχύτερη επίλυσή τους
 • παρακολουθούνται οι αλλαγές που προκύπτουν από αντιμετώπιση προβλημάτων και ελέγχεται η επίπτωσή τους στο σύνολο των υποδομών IT
 • παρακολουθείται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και ελέγχεται η επάρκεια των υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών
 • καταρτίζεται συνολικός κατάλογος των υποδομών, ώστε να προγραμματίζονται και να παρακολουθούνται οι αλλαγές και οι αναβαθμίσεις τους
 • βελτιώνεται η σχέση με τους προμηθευτές για τη μεγιστοποίηση του οφέλους και τον έλεγχο των δαπανών
 • εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των διακινούμενων πληροφοριών
 • προϋπολογίζονται οι δαπάνες που σχετίζονται με την πληροφορική και παρακολουθούνται σε συνεχή βάση
 • αξιολογείται και βελτιώνεται η ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.