ISO 15189 με την PRIORITY

Η ομάδα συμβούλων της PRIORITY με τη μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στο ISO 15189, εγγυάται για εσάς: 

 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και ταιριάζουν στο είδος του εργαστηρίου και στο προσωπικό σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας στις αξιολογήσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι 100%
 • αποτελεσματικότητα: βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου σας στην πράξη χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς. 

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

ISO 15189 με την PRIORITY

Η ομάδα συμβούλων της PRIORITY με τη μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στο ISO 15189, εγγυάται για εσάς: 

 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και ταιριάζουν στο είδος του εργαστηρίου και στο προσωπικό σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας πολύ γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας στις αξιολογήσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είναι 100%
 • αποτελεσματικότητα: βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου σας στην πράξη χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς. 

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας


τι μας διαφοροποιεί

Έχοντας οδηγήσει το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο σε διαπίστευση κατά ISO 15189 στην Ελλάδα και έχοντας αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση σε  ιατρικές εξετάσεις πολλών τύπων κλινικών εργαστηρίων (αιματολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών, μικροβιολογικών, μοριακής βιολογίας/ γενετικής, παθολογοανατομικών, κυτταρολογικών κλπ.), οι σύμβουλοί μας σας  υποστηρίζουν πλήρως σε κάθε τεχνική λεπτομέρεια από την επιλογή του πεδίου διαπίστευσης μέχρι τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας. Με βαθιά γνώση της ακρίβειας και της λεπτομέρειας που απαιτείται σε κάθε διαδικασία διαπίστευσης και με τεχνική εμπειρία, εγγυόμαστε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των αξιολογητών και των εμπειρογνωμόνων του ΕΣΥΔ. 

Η PRIORITY είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που διενεργεί σεμινάρια επαλήθευσης/ επικύρωσης μεθόδων, εκτίμησης αβεβαιότητας των μετρήσεων και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. Έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη πλάνου μετρήσεων επαλήθευσης/ επικύρωσης των μεθόδων των εξετάσεων, οδηγιών εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, οδηγιών εκτίμησης αβεβαιότητας για κάθε εξέταση - παράμετρο του εργαστηρίου καθώς και την δημιουργία των αντίστοιχων υπολογιστικών φύλλων για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

τα έργα μας

 • Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΚΑΤ”,
 • Νοσοκομείο Metropolitan - Βιοπαθολογικό Εργαστήριο,
 • Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού (ΑΕΜΥ),
 • Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Κλινική “Υγείας Μέλαθρον”, Εξωτερικά Ιατρεία, Οδοντιατρικά Κέντρα, Βιοπαθολογικά Εργαστήρια)
 • A2Z Solutions,
 • Athens Eye Hospital 
 • Biohellenika Εταιρεία Βιοτεχνολογίας Βορείου & Νοτίου Ελλάδος,
 • Genomedica,
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
 • Ιατρική Φροντίδα,
 • Ιστοδιερευνητική,
 • Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων,
 • Labogen Ανοσολογική,
 • Ορθοβιοτική,
 • Τράπεζα Αρχέγονων Κυττάρων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ.ά

τι είναι το ISO 15189

Είναι το ειδικό διεθνές πρότυπο για τη διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων, που εξασφαλίζει την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα προ-αναλυτικά και μετά-αναλυτικά  στάδια. Περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό, τους χώρους-εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες και τον τρόπο διασφάλισης της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, το πρότυπο ISO 15189 απαιτεί από τα εργαστήρια να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιεί και μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων που καλύπτουν και τις βασικές αρχές του ISO 9001.

γιατί να ξεκινήσετε άμεσα

Η διαπίστευση ενός κλινικού εργαστηρίου είναι η  επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις / εξετάσεις, και ως εκ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. Μέσω της διαπίστευσης εξασφαλίζεται η αποδοχή της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών από τις δημόσιες αρχές και φορείς όλων των κρατών.   

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 50 ελληνικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189, ενώ αρκετά κλινικά εργαστήρια διαφόρων κατηγοριών προετοιμάζονται, καθώς  η διαπίστευση είναι νομική απαίτηση για συγκεκριμένους τύπους εργαστηρίων, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ζητείται από τους χρήστες των υπηρεσιών των εργαστηρίων και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.