εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η PRIORITY διοργανώνει ενημερωτική εσπερίδα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 15.30 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία με θέμα: «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων: τι αλλάζει και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις».

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν οι νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με:

 • την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
 • την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
 • τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης.

Επιπλέον θα συζητηθεί η ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τα κυριότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν και η ενδεδειγμένη πορεία για τη συμμόρφωσή τους.

Καθώς ο νέος Κανονισμός 2016/679 έχει επιπτώσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις διαδικασίες και τα συστήματα πληροφορικής των εταιρειών που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων, η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη:

 • της Πληροφορικής,
 • της Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
 • της Νομικής Υπηρεσίας και
 • των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων.

Θέλετε να συμμετέχετε στην εκδήλωση της PRIORITY;

Eπικοινωνήστε με την κυρία Ματίνα Τόμπρου.

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

Priority - business intelligence

εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η PRIORITY διοργανώνει ενημερωτική εσπερίδα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 15.30 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία με θέμα: «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων: τι αλλάζει και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις».

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν οι νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με:

 • την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
 • την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
 • τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης.

Επιπλέον θα συζητηθεί η ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τα κυριότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν και η ενδεδειγμένη πορεία για τη συμμόρφωσή τους.

Καθώς ο νέος Κανονισμός 2016/679 έχει επιπτώσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις διαδικασίες και τα συστήματα πληροφορικής των εταιρειών που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων, η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη:

 • της Πληροφορικής,
 • της Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
 • της Νομικής Υπηρεσίας και
 • των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων.


πρόγραμμα εκδήλωσης

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, ημέρα Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

15.30-16.00 Προσέλευση
16.00-17.10 Παρουσίαση του νέου Κανονισμού 2016/679: τι αλλάζει και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις
17.10-17.30  Διάλειμμα για καφέ
17.30-18.15 Ποια είναι τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις;
18.15-18.45 Ανταλλαγή απόψεων: Πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις; Ποια είναι τα κρισιμότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν; Πώς μπορούν να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε;
18.45  Λήξη εκδήλωσης

αίτηση συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής: 30 €/συμμετοχή

Για τους πελάτες της PRIORITY, η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

κατεβάστε την:

Αίτηση Συμμετοχής

τι είναι ο GDPR;

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, χωρίς την ανάγκη ψήφισης τοπικής εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας υφιστάμενους κανονισμούς και νομοθεσίες. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις που τίθενται στους οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα καθώς και το μέγεθος των κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων και αποκλίσεων από τις προβλέψεις του.

Ο νέος Κανονισμός υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη διαδικασιών και μέτρων σχετικά με:

 1. την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
 2. την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
 3. τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που δύνανται να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου.

ποιες επιχειρήσεις αφορά ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, κλπ.) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα/ δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες.

Τι προβλέπεται για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Κατ΄αρχάς αλλάζει η ονομασία τους, καθώς ονομάζονται πλέον προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας και διευρύνεται ο ορισμός τους σε σχέση με πριν. Για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται  προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις, όπως η υποχρέωση για τεκμηρίωση των σχετικών διαδικασιών και μέτρων, ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, κ.α.

η PRIORITY

Η PRIORITY, διαθέτοντας εξειδίκευση στην ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών πληροφορικής, ιδιαίτερα στην ασφάλεια πληροφοριών* και έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερα από 80 σχετικά έργα, είναι σε θέση να αναλάβει για εσάς την αξιολόγηση του επιπέδου κάλυψης των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR και των διεθνών προτύπων ασφάλειας πληροφοριών και να σας καθοδηγήσει με τον πλέον έξυπνο και οικονομικό τρόπο στη συμμόρφωση με το GDPR, τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας πληροφοριών και τα διεθνή πρότυπα.

pelates3

Θέλετε να συμμετέχετε στην εκδήλωση της PRIORITY;

Eπικοινωνήστε με την κυρία Ματίνα Τόμπρου.

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069