ΕΝ 15224 με την PRIORITY

Η PRIORITY έχει οδηγήσει περισσότερες από 130 μονάδες υγείας σε πιστοποιήσεις ISO και ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2014 στο νοσοκομείο Mediterraneo την πρώτη πιστοποίηση ΕΝ 15224 στη χώρα μας. Ως εκ τούτου εγγυάται: 

 • σιγουριά: η άριστη γνώση και εμπειρία μας εξασφαλίζουν για εσάς επιτυχία 100% στο απαιτητικό ΕΝ 15224
 • απλότητα: αξιοποιούμε τις υφιστάμενες διαδικασίες σας (ISO 9001) και δεν προσθέτουμε άσκοπα έγγραφα
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας
 • πρακτικότητα: επιτυγχάνουμε τη συμμόρφωσή σας με ρεαλιστικές λύσεις, χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς. 

Ρωτήστε τους πελάτες μας

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

ΕΝ 15224 με την PRIORITY

Η PRIORITY έχει οδηγήσει περισσότερες από 130 μονάδες υγείας σε πιστοποιήσεις ISO και ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2014 στο νοσοκομείο Mediterraneo την πρώτη πιστοποίηση ΕΝ 15224 στη χώρα μας. Ως εκ τούτου εγγυάται: 

 • σιγουριά: η άριστη γνώση και εμπειρία μας εξασφαλίζουν για εσάς επιτυχία 100% στο απαιτητικό ΕΝ 15224
 • απλότητα: αξιοποιούμε τις υφιστάμενες διαδικασίες σας (ISO 9001) και δεν προσθέτουμε άσκοπα έγγραφα
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας
 • πρακτικότητα: επιτυγχάνουμε τη συμμόρφωσή σας με ρεαλιστικές λύσεις, χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς. 

Ρωτήστε τους πελάτες μας


τι μας διαφοροποιεί

Η εμπειρία της PRIORITY στις πιστοποιήσεις μονάδων υγείας στην Ελλάδα είναι μοναδική με περισσότερες από 130 μονάδες υγείας όλων των βαθμίδων: νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές, μαιευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, βιοπαθολογικά και απεικονιστικά εργαστήρια, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες IVF, κέντρα υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, ιατρεία. Στις μονάδες αυτές έχουμε αναπτύξει συστήματα οργάνωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 15224, ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, Temos, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, EQUASS. 

Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι αντλώντας εμπειρίες από την πληθώρα των έργων μας διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση ανά τμήμα και μονάδα υγείας και ανά πρότυπο. Οι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και τη βελτίωση της μονάδας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα.

τα έργα μας

 • Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Mediterraneo Hospital,
 • Εργαστήρια Ιατρικών Απεικονίσεων Mediterraneo Hospital,
 • Κλινική “Υγείας Μέλαθρον” ΤΥΠΕΤ,
 • Εξωτερικά Ιατρεία ΤΥΠΕΤ,
 • Οδοντιατρικά Κέντρα ΤΥΠΕΤ,
 • Βιοπαθολογικά Εργαστήρια ΤΥΠΕΤ κ.ά.

πρόσθετες υπηρεσίες

 1. λογισμικό eQualSuite: αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες ISO με το λογισμικό μας
 2. ISO 15189: Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση των βιοπαθολογικών εργαστηρίων
 3. ISO 17025: Το κλασικό εργαστηριακό πρότυπο διαπίστευσης συστήνεται πλέον για τη διαπίστευση των απεικονιστικών εργαστηρίων
 4. Temos: Η γερμανική πιστοποίηση για τον ιατρικό τουρισμό που διακρίνει τις μονάδες υγείας, οι οποίες εστιάζουν στην φροντίδα του διεθνούς ασθενούς
 5. ISO 27001: Το σταθερό πλαίσιο αναφοράς σε όλο τον κόσμο για την ασφάλεια πληροφοριών, είναι ο οδηγός για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας.
 6. Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων: Κάθε υγειονομική μονάδα υποχρεούται βάσει νόμου να διαθέτει γραπτούς κανόνες για τη μεταφορά και τη διάθεση όλων των ειδών αποβλήτων.
 7. ISO 14001: Το κλασικό πρότυπο της περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο οποίο αρκετές μονάδες υγείας στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί
 8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Η μελέτη, όταν απαιτείται από το νόμο, εκπονείται πριν την έναρξη ή την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της μονάδα υγείας με στόχο την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
 9. Μελέτη HACCP: Υποχρεωτική από τη νομοθεσία για τις μονάδες υγείας που διαθέτουν κουζίνα ή/ και κυλικείο, προκειμένου να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των παρεχόμενων εδεσμάτων.
 10. ISO 22000: Το κλασικό διεθνές πρότυπο για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, στο οποίο πιστοποιούνται οι κουζίνες των μονάδων υγείας.
 11. ΓΕΕΚ: Κάθε μονάδα υγείας οφείλει βάσει νόμου να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, στην οποία αξιολογούνται οι κρίσιμοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους και τεκμηριώνονται τα λαμβανόμενα μέτρα.
 12. OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801: Το διεθνές και το ελληνικό πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στον κλάδο υγείας.
 13. EQUASS: Εξειδικευμένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για την πιστοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών αποκατάστασης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European Rehabilitation Platform (ERP).
 14. ISO 22301: Η ενδεδειγμένη μεθοδολογία για την επιχειρησιακή συνέχεια αποτυπώθηκε πρόσφατα σε ISO γιατί αποτελεί ζητούμενο διεθνώς. Η εφαρμογή του στον κλάδο υγείας καθίσταται πλέον ανάγκη.
 15. ISO 14064: Η μόνη διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία για να υπολογίζεται το αποτύπωμα CO2 της επιχείρησης.
 16. ISO 50001: Το διεθνές πρότυπο για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Εστιάζει στην ανάλυση των ενεργειακών αναγκών, στον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης και στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών που οδηγούν σε μειωμένο κόστος λειτουργίας.
 17. EFQM Model: Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας: Μία από τις κορυφαίες διεθνώς μεθοδολογίες για την αξιολόγηση μίας εταιρείας και τον εντοπισμό πραγματικών ευκαιριών βελτίωσης
 18. SA 8000: Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η πιστοποίησή σας με το SA 8000 παρέχει διεθνώς απτή απόδειξη για την διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας, με σεβασμό προς τον άνθρωπο.
 19. Απολογισμός ΕΚΕ: Αποτυπώνει και επικοινωνεί την επίδοσή σας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, που αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας.
 20. πιστοποιημένα σεμινάρια IRCA: πιστοποιούμε τα στελέχη σας με τα διεθνώς αναγνωρισμένα από τον IRCA σεμινάρια εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρητών

γιατί βγήκε το EN 15224

Στο τέλος του 2012 εκδόθηκε η νέα έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 15224: Health care services - Quality management systems, το οποίο αλλάζει τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην ποιότητα και τις πιστοποιήσεις στον κλάδο υγείας. Η διεθνής εμπειρία έδειξε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών υγείας, απαιτείται ένα εξειδικευμένο πρότυπο ποιότητας με συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον κλάδο, το οποίο να συνδυάζεται με το γενικό πρότυπο ISO 9001. Ήδη στην Ευρώπη πολλές μονάδες υγείας αρχίζουν να πιστοποιούνται κατά ΕΝ 15224, ενώ στην Ελλάδα η πρώτη πιστοποίηση ολοκληρώθηκε το 2014 και αναμένεται να ακολουθήσουν όλες οι σοβαρές μονάδες υγείας. Επιπλέον πολλά ευρωπαϊκά κράτη συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας εξετάζουν την ενσωμάτωσή του στη νομοθεσία και τη σύνδεσή του με την αδειοδότηση των μονάδων υγείας.

ποιες είναι οι επιπλέον απαιτήσεις του ως προς το ISO 9001

Οι σημαντικότερες απαιτήσεις του ΕΝ 15224 που θα κληθούν οι μονάδες υγείας να ικανοποιήσουν είναι οι εξής και οι οποίες διαφέρουν από αυτές

 • Συστηματική ανάλυση επικινδυνότητας και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε όλες τις φάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας: περιλαμβάνει την γραπτή και βάσει αναγνωρισμένης μεθοδολογίας αναγνώριση, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την παροχή της υπηρεσίας, την ορθολογική διαχείρισή τους και την επανεκτίμησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Κλινική Διακυβέρνηση: σε συνδυασμό με την προηγούμενη απαίτηση, περιλαμβάνει την επιλογή και εφαρμογή ιατρικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, που εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια του ασθενούς.
 • Λήψη μέτρων, θέσπιση στόχων και παρακολούθηση επιδόσεων σε 11 περιοχές:

1. Ορθότητα/ καταλληλότητα υπηρεσιών

2. Διαθεσιμότητα

3. Συνέχεια των υπηρεσιών

4. Αποτελεσματικότητα

5. Αποδοτικότητα

6. Ισότητα ευκαιριών

7. Αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα

8. Εστίαση στις φυσικές – ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του ασθενούς

9. Συμμετοχή ασθενούς

10. Ασφάλεια ασθενούς

11. Ευκολία και αμεσότητα πρόσβασης

 • Συστηματική καταγραφή, αντιμετώπιση και αξιολόγηση συμβάντων που επηρεάζουν άμεσα τον ασθενή: περιστατικά, ανεπιθύμητα συμβάντα, παρ’ ολίγον συμβάντα.
 • Αξιολόγηση προσωπικού -επιβεβαίωση καταλληλότητας.
 • Συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού.
 • Κλινικός έλεγχος προσωπικού.
 • Ιχνηλασιμότητα πράξεων, υλικών, προσώπων.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.