ΕΝ 15038 με την PRIORITY

Η PRIORITY έχοντας  ολοκληρώσει σημαντικά έργα ΕΝ 15038 σε μικρές και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών εγγυάται: 

 • πρακτικότητα: βελτιώνουμε την οργάνωσή σας στην πράξη χάρη στην μοναδική εμπειρία μας
 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και ταιριάζουν στον κλάδο σας και στη φιλοσοφία σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας γρήγορα, χάρη στην τεχνογνωσία μας
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100%, συνεργαζόμενοι με τους πλέον ανα-γνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς.

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

ΕΝ 15038 με την PRIORITY

Η PRIORITY έχοντας  ολοκληρώσει σημαντικά έργα ΕΝ 15038 σε μικρές και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών εγγυάται: 

 • πρακτικότητα: βελτιώνουμε την οργάνωσή σας στην πράξη χάρη στην μοναδική εμπειρία μας
 • απλότητα: οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και ταιριάζουν στον κλάδο σας και στη φιλοσοφία σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας γρήγορα, χάρη στην τεχνογνωσία μας
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100%, συνεργαζόμενοι με τους πλέον ανα-γνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς.

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας


τι μας διαφοροποιεί

Από τις πρώτες πιστοποιήσεις ISO στην Ελλάδα, έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα από 1200 έργα σε όλους τους κλάδους και σημαντικά έργα κατά ΕΝ 15038 σε μεταφραστικές εταιρείες. 

Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι αντλώντας εμπειρίες από την πληθώρα των έργων μας διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση καλών πρακτικών στον κλάδο σας. Οι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και τη βελτίωση της εταιρείας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα.

πρόσθετες υπηρεσίες

1. πιστοποίηση ISO 27001: πρωτοπορήστε με το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών που επιθυμούν οι πελάτες σας

2. πιστοποίηση ISO 9001: το διεθνές πρότυπο για την διασφάλιση της ποιότητας συνδυάζεται άριστα με το EN15038

3. λογισμικό eQualSuite: αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες του ΕΝ 15038 με το λογισμικό μας

4. πιστοποίηση ISO 22301: εξασφαλίστε τους πελάτες σας με το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια.

τι είναι το EN 15038

Είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο που αναπτύχθηκε το 2006 από την ευρωπαϊκή ένωση μεταφραστικών εταιρειών (EUATC) σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή προτυποποίησης (CEN) για να προδιαγράψει τις απαιτούμενες υποδομές (σε στελέχη και εξοπλισμό) και πρακτικές στον κλάδο. Το πρότυπο απαιτεί την ανάλυση της υφιστάμενης οργάνωσης, τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης, την υιοθέτηση των διεθνών καλών πρακτικών, την εκπαίδευση των εργαζομένων και την ανάπτυξη γραπτών διαδικασιών, αρχείων και  δεικτών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ιδιαίτερα σε συνεργασίες με το εξωτερικό, ενώ ζητείται από μεγάλους πελάτες και δημόσιους διαγωνισμούς καθώς αποδεικνύει ότι μία εταιρεία επικοινωνίας διαθέτει την κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη υποδομή και οργάνωση.

τα έργα μας

 • ELIT Interpreters,
 • Alphabet,
 • Orco,
 • Eurogreek Translations κ.ά.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.