EMAS με την PRIORITY

Η ομάδα των περιβαλλοντολόγων της PRIORITY έχει οδηγήσει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στη χώρα μας σε πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη / επαλήθευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης και εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο καταχωρημένων Οργανισμών EMAS, γιατί εγγυάται: 

 • αποδοτικότητα: καλύπτουμε τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις σας με τον πιο οικονομικό τρόπο χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100%, συνεργαζόμενοι με τους πλέον ανα-γνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • απλότητα: η Περιβαλλοντική Δήλωση και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές, ρεαλιστικές και ταιριάζουν στον κλάδο σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν κάτω από το μέσον όρο της αγοράς. 

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900, 6942471027, 6955494100 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.

Priority - business intelligence

EMAS με την PRIORITY

Η ομάδα των περιβαλλοντολόγων της PRIORITY έχει οδηγήσει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στη χώρα μας σε πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη / επαλήθευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης και εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο καταχωρημένων Οργανισμών EMAS, γιατί εγγυάται: 

 • αποδοτικότητα: καλύπτουμε τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις σας με τον πιο οικονομικό τρόπο χάρη στην τεράστια εμπειρία μας
 • αξιοπιστία: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100%, συνεργαζόμενοι με τους πλέον ανα-γνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης
 • απλότητα: η Περιβαλλοντική Δήλωση και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές, ρεαλιστικές και ταιριάζουν στον κλάδο σας
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας
 • οικονομία: φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να κοστίζουν κάτω από το μέσον όρο της αγοράς. 

 

Ρωτήστε τους πελάτες μας


τι μας διαφοροποιεί

Από τις πρώτες πιστοποιήσεις EMAS στην Ελλάδα, έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα από 100 έργα (συμπ. ISO 14001) σε όλους τους κλάδους από τη βαριά βιομηχανία μέχρι την παροχή υπηρεσιών και το λιανεμπόριο και από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες έως πολύ μικρές εταιρείες. 

Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι αντλώντας εμπειρίες από την πληθώρα των έργων μας διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Οι περιβαλλοντολόγοι μας επιτυγχάνουν εύκολα και άμεσα τη συμμόρφωσή σας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, την ανάπτυξη και επαλήθευση της ετήσιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης και σας υποστηρίζουν στη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού προφίλ.

τα έργα μας

ενδεικτικοί πελάτες

 • Ευρωτεχνική,
 • ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ,
 • NESTLE HELLAS,
 • Nικολόπουλος ΑΤΕ,
 • ΥΡΙΑ Τεχνική,
 • Ευρωπαϊκοί Βωξίτες,
 • Grecotel Hotels,
 • Hellenic Seaways,
 • Acciona Energy,
 • Motor Oil Hellas,
 • Elpedison,
 • Armaos Archive,
 • Steelmax Energy,
 • ΟΠΑΠ,
 • Αρχειοθήκη,
 • Ξενοδοχείο Αστέρας,
 • E Master Blenders (Bravo Greece),
 • Pepsico-Ήβη,
 • Domylco,
 • Ionian ΚΑΛΚ,
 • ICR-ΙΩΑΝΝΟΥ
 • METKA (Όμιλος Μυτιληναίου),
 • Νέα Γενιά Ζηρίδη,
 • Όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,
 • KONE, κ.ά.

πρόσθετες υπηρεσίες

 1. λογισμικό eQualSuite: αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με το λογισμικό μας
 2. πιστοποιημένα σεμινάρια IRCA: πιστοποιούμε τα στελέχη σας με τα διεθνώς αναγνωρισμένα από τον IRCA σεμινάρια εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρητών
 3. πιστοποίηση OHSAS 18001: το διεθνές πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία συνδυάζεται οικονομικά με το ISO 14001 και το EMAS.
 4. πιστοποίηση ISO 50001: Το διεθνές πρότυπο για την αποτελεσματική διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης, που συνδυάζεται άριστα με το ISO 14001 και οδηγεί σε μείωση του λειτουργικού σας κόστους.
 5. πιστοποίηση ISO 14064: Η μόνη διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία για να υπολογίζεται το αποτύπωμα CO2, η οποία πιστοποιείται.
 6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Η μελέτη εκπονείται πριν την έναρξη ή την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με στόχο την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
 7. Διαχειριστικά Σχέδια Αποβλήτων: μαζί με την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων απαιτείται από τη νομοθεσία για όλους τους παραγωγούς αποβλήτων .
 8. Μελέτη Οργάνωσης Δικτύου Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων: η απαιτούμενη από το νόμο μελέτη για τις εταιρείες που ασχολούνται με την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
 9. πιστοποίηση Ecolabel Τουριστικών Καταλυμάτων και Ξενοδοχείων: το οικολογικού σήμα που αποτελεί την περιβαλλοντική αναγνώριση ενός ξενοδοχείου από την ΕΕ.
 10. πιστοποίηση Green Key: ένα οικολογικό σήμα για όλες τις τουριστικές μονάδες, που δημιουργήθηκε από το Foundation for Environmental Education

τι είναι το EMAS

Το EMAS (Eco Management and Audit Scheme – Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου) είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση, το οποίο βασίζεται στον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ, ενσωματώνει τις απαιτήσεις του  ISO 14001 και περιλαμβάνει επιπλέον απαιτήσεις σε σχέση με αυτό, μεταξύ των οποίων είναι η ανάπτυξη, επαλήθευση και δημοσίευση Ετήσιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού.

οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις

Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις διεθνώς ξεκίνησαν να εφαρμόζουν τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και να δημοσιεύουν Περιβαλλοντικές Δηλώσεις από το 1996, ενώ οι πρώτες πιστοποιήσεις EMAS στην Ελλάδα έγιναν το 2000 από την PRIORITY.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η επαλήθευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EMAS,  υλοποιείται σε εθελοντική βάση, αλλά ζητείται πλέον από πολλούς πελάτες, θεωρείται αυτονόητη για τις διεθνείς συνεργασίες και εμπίπτει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής εικόνας και προόδου της επιχείρησης στο ευρύτερο κοινό διαδραματίζει ολοένα και σοβαρότερο ρόλο στο marketing και οδηγεί στην επιβράβευση της ίδιας της επιχείρησης και στην ενθάρρυνση των υπολοίπων να ακολουθήσουν.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

Eπικοινωνήστε με τη Sales Manager της PRIORITY κ. Νάνσι Παλαιολόγου,

[email protected]
T. 210 2509900 F. 210 2580069

προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.