Υπηρεσία Phishing Simulation Training από την PRIORITY

20-05-2021

Ως μέρος της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών, η εκπαίδευση προσομοίωσης ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing simulation) είναι ένα από τα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που χρησιμοποιούνται για να σταματήσουν τα περιστατικά ηλεκτρονικού ψαρέματος. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα είναι δημοφιλές στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, διότι τους επιτρέπει να κλέβουν οικονομικές και προσωπικές πληροφορίες εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη συμπεριφορά. Λόγω του γεγονότος ότι μόνο ένα λάθος από έναν εργαζόμενο που κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απάτη, διαρροή δεδομένων, τεράστιο κόστος και ζημιά στη φήμη της εταιρείας, η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη. Οι εργοδότες εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους για τις τελευταίες τεχνικές επίθεσης και τις δοκιμάζουν με προσομοιώσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing simulation) για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Πώς λειτουργεί η προσομοίωση ηλεκτρονικού ψαρέματος

Η προσομοίωση ηλεκτρονικού ψαρέματος βοηθά τους εργαζομένους να αναγνωρίζουν, να αποφεύγουν και να αναφέρουν πιθανές απειλές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσιμα επιχειρηματικά δεδομένα και συστήματα, όπως ηλεκτρονικό ψάρεμα, κακόβουλο λογισμικό, ransomware και spyware. Ως μέρος της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών, η εκπαίδευση προσομοίωσης ηλεκτρονικού ψαρέματος παρέχει στους εργαζόμενους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουν τους κινδύνους της κοινωνικής μηχανικής, να εντοπίσουν πιθανές επιθέσεις και να λάβουν τις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία της επιχείρησής σας με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.

Οι λύσεις εκπαίδευσης κατά του ηλεκτρονικού ψαρέματος και ασφάλειας δείχνουν στους υπαλλήλους τους διαφορετικούς τύπους επιθέσεων, πώς να αναγνωρίζουν τις “λεπτές ενδείξεις” και να αναφέρουν ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα πληροφορικής σας. Ως μέρος της εκπαίδευσης, οι προσομοιώσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και άλλες πλαστές επιθέσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο και την ενίσχυση της καλής συμπεριφοράς των εργαζομένων. Οι προηγμένες λύσεις παρέχουν προσομοιώσεις επίθεσης υψηλής μεταβλητότητας για πολλά διανύσματα, όπως φωνή, μηνύματα κειμένου και φυσικά μέσα. Το Vishing, ή το phishing φωνής, χρησιμοποιεί ένα τηλεφωνικό μήνυμα για να προσπαθήσει να ζητήσει από τα πιθανά θύματα να τηλεφωνήσουν μαζί με τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν συχνά ψεύτικες πληροφορίες αναγνώρισης κλήσεων για να κάνουν τις κλήσεις να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμο οργανισμό ή επιχείρηση. Το Smishing, γνωστό και ως SMS phishing, χρησιμοποιεί μηνύματα κειμένου (SMS) για να παρασύρει τα θύματα να αποκαλύψουν πληροφορίες λογαριασμού ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό.

Η συνεχής προσομοίωση και εκπαίδευση βοηθούν τους υπαλλήλους σας να καταπολεμήσουν τις επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος και άλλες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

H PRIORITY στο πλαίσιο των Security Testing υπηρεσιών της προσφέρει εκπαίδευση προσομοίωσης ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing simulation), ώστε να διασφαλίσει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα ασφάλειας της εταιρείας.