Ν. 4706/2020: Νέος νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης – οι προκλήσεις για τις εισηγμένες

12-03-2021

Τον Ιούλιο του 2020 ανακοινώθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών μέσω του Ν. 4706/2020. Οι διατάξεις του νόμου επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των εταιρειών και επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. και την επιλογή των μελών του καθώς και στον καθορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης κινδύνων ως βασικούς πυλώνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά η PRIORITY προγραμμάτισε στις 5/3 workshop στο οποίο συμμετείχαν πολλά στελέχη εισηγμένων εταιρειών στο οποίο μίλησε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΕΚΑΣΕ. Στο workshop παρουσιάστηκαν οι βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και τα βήματα συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα:

 

Επιπρόσθετα, εάν η εταιρεία ολοκληρώσει την αρχική της συμμόρφωση τότε μπορεί να υλοποιήσει και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα εφαρμόσει:

 

Με την ολοκλήρωση του workshop και μέσα από τις εισηγήσεις και τις ερωτήσεις των στελεχών φάνηκε ότι η εταιρική διακυβέρνηση αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και μετατρέπεται σε ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης και ελέγχου των εταιρειών. Επίσης, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εκδώσει περαιτέρω οδηγίες και εγκυκλίους για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου καθώς οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν καταφέρει να συμμορφωθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 17 Ιουλίου.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Επικοινωνήστε με τη Senior Sales Manager της PRIORITY, κ. Λίλη Μυλωνά, [email protected], T. 210 2509900