Εταιρική Διακυβέρνηση: The Clock is Ticking!

18-03-2021

Ένα πολύ ουσιαστικό Webinar, που διοργανώνεται από την ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την PRIORITY με τίτλο «Εταιρική Διακυβέρνηση: The Clock is Ticking!» διεξάγεται την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 στις 17.00 και απευθύνεται σε CEOs και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων – μέλη της ΕΑΣΕ.

Στόχος είναι να αναπτυχθούν επαρκώς όλες οι κρίσιμες αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, μέσα από τις διατάξεις του νέου νόμου Ν. 4706/2020, που επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών, αλλά και όσων ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εισηγήτρια στο Webinar θα είναι η κα Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ από πλευράς PRIORITY θα μιλήσουν οι: Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος και Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, δίνοντας την πρακτική διάσταση των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες για να είναι πλήρως σύννομες με τις απαιτήσεις του Νόμου, έως τις 16 Ιουλίου 2021, καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του.

Το συγκεκριμένο workshop αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου σχετικού webinar που πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία η PRIORITY στις 5 Μαρτίου 2021, με τίτλο: (Ν. 4706/2020) Νέος νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης – οι προκλήσεις για τις εισηγμένες, του οποίου τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν άκρως ενδιαφέροντα για το κοινό που το παρακολούθησε.

Τα μέλη της ΕΑΣΕ που ενδιαφέρονται για το Webinar «Εταιρική Διακυβέρνηση: The Clock is Ticking!», μπορούν να εγγραφούν εδώ: https://easewebinars.clickmeeting.com/23-3-2021/register