11/ 7 Οnline Workshop “GDPR & Artificial Intelligence: a brave new world!”

07-07-2022

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της τεχνητής νοημοσύνης που εντάσσονται στην καθημερινότητά μας αποτελούν πρόκληση όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στη λογική αυτή, το Workshop “GDPR & Artificial Intelligence: a brave new world!” που θα διενεργήσει η PRIORITY, προσφέρει απαντήσεις τόσο σχετικά με τις τεχνολογίες που προκύπτουν από τη χρήση της ΑΙ όσο και για την εφαρμογή τους σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR).

Κλείστε τη θέση σας εδώ: https://bit.ly/3yMaZEQ