Τρόφιμα.

ISO 22000, BRC, IFS έως FAMI-QS

Δουλεύουμε στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων από το 1998 με εκατοντάδες επιχειρήσεις τροφίμων: από τον υγειονομικό σχεδιασμό των υποδομών μέχρι την αυτοματοποίηση μέσω λογισμικού των διαδικασιών και των ελέγχων HACCP και από την διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων εφαρμογής έως την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στις διατροφικές κρίσεις. Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς για τις διεθνείς πιστοποιήσεις σας, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τους ελέγχους του ΕΦΕΤ και τις επιθεωρήσεις των πελατών σας.

ISO 22000

Το κλασικό διεθνές πρότυπο για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Με όπλο τη μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία μας από όλους τους κλάδους τροφίμων κατανοούμε τις ανάγκες σας, διορθώνουμε τις πρακτικές του προσωπικού σας και ανεβάζουμε το επίπεδο ασφάλειάς σας με ουσιαστικές και οικονομικές παρεμβάσεις, οδηγώντας σας γρήγορα και απλά στην πιστοποίηση.

Μελέτη HACCP

Απαραίτητο  εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων για την κάλυψη της νομοθετικής απαίτησης περί εφαρμογής αρχών HACCP. H πολυετής εμπειρία μας στα τρόφιμα, εγγυάται την ανάπτυξη μελέτης και συστήματος, προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας, με μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στο προσωπικό σας.

BRC  Food Safety

Το πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Ένωση Λιανεμπορίου (BRC) και απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις τροφίμων επιθυμούν να εξάγουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας. Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς πολλά έργα BRC, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε με σαφήνεια και απλότητα στην εφαρμογή των επιπλέον του ISO 22000 απαιτήσεων.

IFS Food

Το πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που εξάγουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των χωρών αυτών. Οι σύμβουλοί μας το συνδυάζουν με το BRC και το ISO 22000 με εύκολο και αποδοτικό τρόπο για να αποκτήσετε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης.

FSSC 22000

Αποτελεί  αναγνωρισμένο σχήμα πιστοποίησης από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων. Συνδυάζει την εφαρμογή του ISO 22000 και επιπλέον απαιτήσεις όσον αφορά στις υποδομές, τους καθαρισμούς κλπ. Χρησιμοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας στην ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας τροφίμων, σας καθοδηγούμε γρήγορα και με το λιγότερο δυνατό κόστος στην κάλυψη των επιπλέον απαιτήσεων.

PAS 96:2010

Αποτελεί τη νέα τάση και πλέον βασική απαίτηση οργανισμών όπως το IFS και ο FDA.  Η εφαρμογή της τεχνικής οδηγίας στοχεύει στη διαχείριση της ασφάλειας της επιχείρησής σας από περιπτώσεις δολιοφθοράς και βιοτρομοκρατίας. Με εμπειρία στην ασφάλεια εγκαταστάσεων παραγωγής και στην ασφάλεια μεταφοράς τροφίμων,  σας καθοδηγούμε στην ανάπτυξη των κατάλληλων διαδικασιών για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Επισήμανση αλλεργιογόνων

Η αναγραφή των αλλεργιογόνων ουσιών στα τρόφιμα αποτελεί πλέον νομοθετική απαίτηση. Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της γραμμής παραγωγής σας, αναπτύσσοντας την απαραίτητη μεθοδολογία, ώστε να γίνει η κατάλληλη επισήμανση των τροφίμων και να σας διαφυλάξει από ανεπιθύμητες ανακλήσεις/ αποσύρσεις προϊόντων.

BRC IoP

Το BRC for packing and packaging material (IoP) είναι ένα εξειδικευμένο πρότυπο για τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας. Οι σύμβουλοί μας με μεγάλη εμπειρία στις πιστοποιήσεις BRC IoP σας καθοδηγούν αποτελεσματικά στην υιοθέτηση των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας στην παραγωγή σας και στην απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού.

BRC / Storage & Distribution

Το BRC Global Standard for Storage and Distribution είναι ένα ειδικό πρότυπο για πιστοποίηση των επιχειρήσεων αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων.  Είναι ο «συνδετικός κρίκος πιστοποίησης» μεταξύ βιομηχανίας τροφίμων και τελικών σημείων πώλησης.  Η πολυετής εμπειρία μας στα τρόφιμα και η συνεργασία μας με μεγάλα κέντρα αποθήκευσης και διανομών, εγγυώνται την αποτελεσματική προσαρμογή της επιχείρησής σας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

IFS Cash & Carry

Εξειδικευμένο πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου, για αλυσίδες cash & carry που διαχειρίζονται ασυσκεύαστα τρόφιμα. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες αλυσίδες cash & carry εγγυάται την ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος προσαρμοσμένου στις δικές σας ανάγκες.

IFS Logistics

Για τη διασύνδεση της παραγωγής προϊόντων με τα σημεία πώλησης, το IFS Logistics είναι το εξειδικευμένο πρότυπο για την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης.  Βασισμένοι στην πολυετή εμπειρία μας σε όλους του κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντάσσουμε  τις απαραίτητες διαδικασίες στον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

IFS Pac Secure

Εξειδικευμένο πρότυπο για την παραγωγή υλικών συσκευασίας, το οποίο απευθύνεται στις επιχειρήσεις που στρέφονται στην αγορά των ήδη πιστοποιημένων, κατά IFS, βιομηχανιών τροφίμων.  Χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας από την εφαρμογή εξειδικευμένων προτύπων στα υλικά συσκευασίας, σας κατευθύνουμε υπεύθυνα στην επιτυχή πιστοποίηση της επιχείρησής σας.

IFS Broker

Αποτελεί ιδανική λύση για εταιρίες που αναθέτουν υπεργολαβικά (φασόν) την παραγωγή τους και θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε αγορές του εξωτερικού. Είναι το πλέον εξειδικευμένο πρότυπο για την πιστοποίηση των ενδιάμεσων κρίκων στην εφοδιαστική αλυσίδα (μεσαζόντων). Η PRIORITY είναι σε θέση να σας βοηθήσει στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η εμπορευσιμότητα των προϊόντων σας.

FAMI-QS

Εξειδικευμένο πρότυπο για την παραγωγή προσθέτων και προμιγμάτων ζωοτροφών το οποίο θέτει απαιτήσεις σε όλη τη γραμμή παραγωγής. Με εμπειρία στις ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας ζωοτροφών και διαθέτοντας ζωοτέχνες στο δυναμικό μας, σας κατευθύνουμε στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, αναπτύσσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και επιτυγχάνουμε την πιστοποίησή σας.

SQF 2000

Εξειδικευμένο πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων με εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων. Αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά. Εμπιστευθείτε την πολυετή εμπειρία μας, για να σας αναπτύξουμε διαδικασίες προσαρμοσμένες στον τρόπο λειτουργίας σας και να σας κατευθύνουμε με υπευθυνότητα στην πιστοποίηση.

AGRO 2-1 & 2-2

Είναι το εθνικό πρότυπο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Φυτική Παραγωγή. Έχοντας στην διάθεσή μας στελέχη με πολυετή εμπειρία στη Φυτική Παραγωγή, αναπτύσσουμε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καλλιέργειάς σας.

Global Gap Option 1- Option 2 / Chain of Custody

Το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη φυτική και ζωική παραγωγή. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την είσοδο σε αγορές του εξωτερικού. Με βάση την εμπειρία μας, αναπτύσσουμε απλές και κατανοητές διαδικασίες με τον ελάχιστο γραφειοκρατικό όγκο για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου, ώστε να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα.

AGRO 3-1, 2, 3, 4, 5

Εξειδικευμένο εθνικό πρότυπο για το χοιρινό κρέας που καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής από την παραγωγή ζωοτροφών μέχρι την πώληση του κρέατος. Οι σύμβουλοί μας, με σπάνια εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής του κρέατος, είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό και λιτό σύστημα ποιότητας.

AGRO 4-1 & 4-2

Εθνικά πρότυπα για την πιστοποίηση των ιχθυοκαλλιεργειών τσιπούρας και λαυρακιού. Αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και την επεξεργασία των δύο ειδών. Οι σύμβουλοί μας, έχοντας αναπτύξει σημαντικό αριθμό συστημάτων σε ιχθυοκαλλιέργειες αναλαμβάνουν υπεύθυνα να αναπτύξουν τις απαιτούμενες διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

SQF 1000

Πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή (φυτική ή ζωική), αναγνωρισμένο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων. Με βάση την εμπειρία μας, αναπτύσσουμε απλές και κατανοητές διαδικασίες με τον ελάχιστο γραφειοκρατικό όγκο για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου, ώστε να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα.

UTZ Certification

 

Η πιστοποίηση κατά UTZ αποτελεί ισχυρό όπλο των επιχειρήσεων για τους κοινωνικά ευαισθητοποιημένους πελάτες καφέ, τσαγιού και κακάο. Εισάγοντας πρόσφατα την παραγωγή φουντουκιών, θέτει συγκεκριμένο κώδικα ηθικής και δεοντολογίας από την παραγωγή μέχρι και την εμπορία και εξασφαλίζει την αειφορία στις περιοχές καλλιέργειας των προϊόντων αυτών. Η πολυετής εμπειρία μας στα τρόφιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα, εγγυώνται την πιστοποίηση της επιχείρησής σας.

RTRS

Το πρότυπο αφορά στην υπεύθυνη καλλιέργεια της σόγιας. Οι απαιτήσεις του RTRS καλύπτουν από την πρωτογενή παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα της σόγιας, έως και τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τη σόγια ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων. Μέσω της πολύχρονης εμπειρίας μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας, αναπτύσσουν ένα σύστημα που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.

Pro Terra (GMO Free Sustainability Standard)

Ιδανικό πρότυπο για την πιστοποίηση εταιρειών που θέλουν να προάγουν τη χρήση GMO free πρώτων υλών και την αειφορία των καλλιεργειών. Το πρότυπο θέτει απαιτήσεις για την τήρηση της ιχνηλασιμότητας και των έλεγχο των ισοζυγίων μη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με βάση την εμπειρία μας, αναπτύσσουμε τις διαδικασίες που αρμόζουν στην εταιρεία σας, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του προτύπου.

MSC

 Το περιβαλλοντικό πρότυπο, που εγγυάται ότι η αλιεία γίνεται με σεβασμό του περιβάλλοντος και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  To πρότυπο θέτει απαιτήσεις για τη μείωση της υπεραλίευσης και της προστασίας των θαλασσών από την εξάντληση των αποθεμάτων υδρόβιων οργανισμών. Η PRIORITY υποστηρίζει την εταιρεία σας στο MSC CoC (πρότυπο ιχνηλασιμότητας) και σας παρέχει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, ώστε να πιστοποιηθείτε για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Back to top