Άρθρο
Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001, IRCA Certified
04-09-2009
Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι...
Περισσότερα
Άρθρο
Ασφάλεια Δικτύων
04-09-2009
Η PRIORITY,  προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών με στόχο τη θωράκιση της εταιρείας σας από κινδύνους που απειλούν το δίκτυο και τα υπολογιστικά συστήματά της. Οι υπηρεσίες της PRIORITY περιλαμβάνουν: Έλεγχο...
Περισσότερα
Άρθρο
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
27-05-2009
Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την προετοιμασία του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής του Επάρκειας ως Δικαιούχου της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Περισσότερα
Άρθρο
Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”
26-05-2009
Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP στις Κουζίνες του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”.
Περισσότερα
Άρθρο
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
24-05-2009
Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009 την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Περισσότερα