Άρθρο
Συγκεντρωτικός πίνακας μερικών λοιπών αποφάσεων εποπτικών αρχών της Ε.Ε.
20-04-2022
  Xώρα εποπτικής αρχής Αντικείμενο εταιρείας / οργανισμού Αντικείμενο υπόθεσης Παραβίαση άρθρου GDPR Πρόστιμο (€) Κροατία Εταιρεία διαχείρισης πρατηρίων καυσίμων Ανεπαρκής ικανοποίηση αιτήματος παροχής αντιγράφου από τα δεδομένα εικόνας από...
Περισσότερα
Άρθρο
Πρόστιμα/αποφάσεις/ενέργειες από εποπτικές αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20-04-2022
Ιταλική Εποπτική Αρχή: Πρόστιμο 20 εκατ. € στην Clearview AI Η ιταλική εποπτική αρχή προέβη στην επιστολή προστίμου ύψους 20 εκατ. € στην Clearview AI για παραβάσεις των άρθρων 5.1...
Περισσότερα
Άρθρο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων: παραβίαση του Άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας
20-04-2022
Η υπόθεση που εκδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφορά στην κοινολόγηση/δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας των αιτούντων, ενώ εκείνη τηρείτο στο διακομιστή του Εθνικού Δικαστικού Δικτύου της Τουρκίας (εφεξής “UYAP”)....
Περισσότερα
Άρθρο
Περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχολείου από καθηγήτρια – πρόεδρο συνδικαλιστικού σωματείου
20-04-2022
Ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γνωστοποίησε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου περιστατικό παραβίασης δεδομένων που συνίστατο στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των συστημάτων του από καθηγήτρια του σχολείου και...
Περισσότερα
Άρθρο
Επιβολή διοικητικού προστίμου 2.000€ σε εργοδότρια για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης και παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένου
20-04-2022
Η ΑΠΔΠΧ, με την υπ’ αριθμ. 12/2022 Απόφαση, εξέτασε καταγγελία κατά εργοδότριας για μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης εργαζομένου αναφορικά με τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης από την εργοδότρια των διαδικτυακών μαθημάτων...
Περισσότερα
Άρθρο
Eτήσια Έκθεση της ΑΠΔΠΧ για το 2020
20-04-2022
Την Παρασκευή 11 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την  Έκθεση Δραστηριοτήτων...
Περισσότερα
Άρθρο
Αναρμοδιότητα της ελληνικής εποπτικής αρχής να εξετάσει καταγγελία που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών εντός οικίας
20-04-2022
Φυσικό πρόσωπο (καταγγέλλων) υπέβαλλε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), στην οποία προσκόμισε σχετικό αποδεικτικό υλικό και παραπονείται ότι η καταγγελλόμενη εν διαστάσει σύζυγός του και μητέρα του...
Περισσότερα
Άρθρο
Επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για παράνομη συλλογή πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης
20-04-2022
Η Αρχή, με αφορμή υποβληθείσα καταγγελία, εξέτασε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αρμοδιότητάς της, τη νομιμότητα της συλλογής πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης απασχολουμένων του υπεύθυνου επεξεργασίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205...
Περισσότερα
Άρθρο
H ΑΠΔΠΧ επίπληξε Δήμο για μη συμμόρφωση με τις αρχές περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας κατά την αποστολή επιστολής/ ειδοποιητηρίου σε δημότη (Απόφαση 14/2022)
20-04-2022
Ο δημότης, υπέβαλε στην ΑΠΔΠΧ καταγγελία κατά του Δήμου, για την αποστολή φακέλου αλληλογραφίας (που πιθανότατα αφορά σε δημοτική κλήση), στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται και καθίστανται ορατά από τρίτους...
Περισσότερα
Άρθρο
Πρόστιμο 10.000€ από την ΑΠΔΠΧ για παράβαση της αρχής της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και των υποχρεώσεων
20-04-2022
Υποβλήθηκε στην Αρχή καταγγελία κατά τράπεζας για περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συνιστάμενο στην αποστολή ειδοποιήσεων email σε τρίτο πρόσωπο, με το ονοματεπώνυμο της καταγγέλλουσας, το οποίο συνεχιζόταν παρά τη σχετική...
Περισσότερα
Άρθρο
ΕΣΠΔ – Έναρξη συντονισμένης δράσης για την χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) στον δημόσιο τομέα
20-04-2022
Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ξεκίνησε την πρώτη συντονισμένη δράση για τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συλλογή...
Περισσότερα
Άρθρο
H Google σε προσπάθεια συμμόρφωσης με το GDPR ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Google Analytics 4
20-04-2022
Στις 16 Μαρτίου 2022, η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας της λύσης αναλυτικών στοιχείων, «Google Analytics 4». Η εισαγωγή της νέας τεχνολογικής λύσης «Google Analytics 4» στοχεύει, μεταξύ άλλων,...
Περισσότερα