Άρθρο
Δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027
03-10-2022
Εγκρίθηκε το Νέο ΕΣΠΑ με τριάντα οκτώ προγράμματα και έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,15 δις. Ευρώ που αφορά την περίοδο 2021-2027. Οι κυριότερες δράσεις που αναμένονται είναι: Ερευνώ – Δημιουργώ –...
Περισσότερα
Άρθρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών»
03-10-2022
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της έρευνας και της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με...
Περισσότερα
Άρθρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»
03-10-2022
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ», σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα...
Περισσότερα
Άρθρο
Δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
03-10-2022
Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τίτλο: «Kαινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» και «Πράσινος Αγροτουρισμός». Ενώ σε εξέλιξη παραμένει το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Πρωτογενή...
Περισσότερα
Άρθρο
Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.)
03-10-2022
Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,πρόκειται να ενισχύσει ιδιωτικές επενδύσεις μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της...
Περισσότερα
Άρθρο
Καθεστώς Ενισχύσεων Τουριστικών Επενδύσεων
03-10-2022
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε ισχύ το καθεστώς ενισχύσεων που αφορά στην μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης...
Περισσότερα
Άρθρο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/22 Καθεστώς Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
03-10-2022
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε ισχύ το πρώτο καθεστώς ενισχύσεων που αφορά στην μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης...
Περισσότερα
Άρθρο
Πρόστιμα/αποφάσεις/ενέργειες από εποπτικές αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
05-09-2022
Προληπτική εποπτεία σε επιχειρήσεις βραχείας μίσθωσης οχημάτων στην Βαλτική Σε συνέχεια της συνεδρίασης του 2021 των εποπτικών αρχών των χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία) (Indmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija,...
Περισσότερα
Άρθρο
Προειδοποίηση στην Tik Tok από την Ιταλική αρχή για «εξατομικευμένες» διαφημίσεις που βασίζονται σε έννομο συμφέρον που οδήγησε σε συμμόρφωση από την Tik Tok με τις σχετικές οδηγίες της αρχής
05-09-2022
Σε εφαρμογή των διορθωτικών της εξουσιών που έχει βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 2 α του GDPR και του άρθρου 154 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του νόμου περί προστασίας δεδομένων...
Περισσότερα
Άρθρο
Πρόστιμο 175.000 € από τη γαλλική εποπτική αρχή για τήρηση δεδομένων γεωτοποθεσίας
05-09-2022
Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήγαγε η γαλλική εποπτική αρχή (CNIL) το 2020, σχετικά με τις νέες χρήσεις δεδομένων γεωεντοπισμού κατά τη διάρκεια κινητικότητας, προχώρησε στην επιβολή προστίμου 175.000 €...
Περισσότερα
Άρθρο
Πρόστιμο 400.000€ από την εποπτική αρχή της Νορβηγίας σε δήμο στη Νορβηγία για ελλιπή μέτρα ασφάλειας δεδομένων
05-09-2022
Τον Ιανουάριο του 2021, ο δήμος Østre Toten της Νορβηγίας έπεσε θύμα σοβαρής κυβερνοεπίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα του δήμου, την κρυπτογράφηση των...
Περισσότερα
Άρθρο
Πρόστιμο 600.000€ της γαλλικής εποπτικής αρχής σε πολυεθνική εταιρεία στον ξενοδοχειακό κλάδο
05-09-2022
Η γαλλική εποπτική αρχή (CNIL) επέβαλε πρόστιμο 600.000€ κατά πολυεθνικής εταιρείας στον ξενοδοχειακό κλάδο για τη διενέργεια αναζήτησης υποψήφιων πελατών χωρίς τη λήψη συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων και για μη σεβασμό...
Περισσότερα