#Μαθαίνουμε remotely – Κυβερνοεπιθέσεις και Μηχανισμοί Προστασίας 23-24 Ιουλίου 2020

15-07-2020

#Μαθαίνουμε remotely. Η PRIORITY θα πραγματοποιήσει, το σεμινάριο Κυβερνοεπιθέσεις και Μηχανισμοί Προστασίας στις 23-24 Ιουλίου, remotely.

Το σεμινάριο αναλύει τους νέους κινδύνους που κάνουν την εμφάνισή τους στον τομέα της πληροφορικής και παρουσιάζει τις βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στελέχη που ασχολούνται με την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ΙΤ και ΟΤ συστημάτων, για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Στόχος σεμιναρίου: Η ενημέρωση των διαχειριστών ΙΤ και ΟΤ συστημάτων για τους κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη λειτουργία τους και η παρουσίαση της προσέγγισης που θα πρέπει να ακολουθούν προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισής τους.

Εκπαιδευτικό αποτέλεσμα: Η ικανότητα αξιολόγησης των διαθέσιμων μέτρων και των μηχανισμών αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και η ανάπτυξη της βέλτιστης  αρχιτεκτονικής για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.

Εισηγητές: Δημήτρης Ξερνός, Ανδρέας Βενιέρης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24 Ιουλίου 2020

Διάρκεια: 16 ώρες, 09:30-17:30

Κόστος: 400 € συν ΦΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected]