Στελέχη και συνεργάτες

Administrative Assistant

Απόφοιτη Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης, αλλά και στη χρήση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.